• Home
  • Blog
  • Het periodiek verrekenbeding

Blog

Het periodiek verrekenbeding

Heb jij huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Weet jij wat je daarmee moet doen? En weet je wat er gebeurd als je dat niet doet?

Mr. Chantal Lemmens
14 maart 2017
Periodiek Verrekenbeding

Ik hoor je al denken: een wat? En wat moet ik daar dan mee? En wat gebeurd er dan als ik dat niet doe?

Troost je. Je bent niet de enige die niet weet wat een periodiek verrekenbeding inhoudt en wat het betekent als je dat niet nakomt. Het periodieke verrekenbeding leidt namelijk vaak tot een andere afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden dan bij het opstellen daarvan de bedoeling is geweest.

Periodiek verrekenbeding.

Want, wat is een periodiek verrekenbeding nu eigenlijk?

Een periodiek verrekenbeding is een bepaling in de huwelijkse voorwaarden welke, kort gezegd, inhoudt dat de echtgenoten elk jaar wat zij van hun inkomen hebben overgehouden met elkaar moeten delen.

Een dergelijke bepaling houdt dus eigenlijk in dat echtgenoten elk jaar moeten berekenen wat zij 

  • Ieder afzonderlijk aan inkomen hebben ontvangen
  • welk deel zij ieder van de gezamenlijke kosten hebben moeten voldoen
  • welke eigen kosten (zoals premie levensverzekering en/of pensioenverzekering) zij van dit inkomen hebben moeten voldoen om tenslotte te weten wat zij van het inkomen hebben overgehouden. Het bedrag dat zij hebben overgehouden moeten ze dan met de ander delen, zodat ieder de helft van het totale overgebleven inkomen verkrijgt.

Het naleven van een dergelijke bepaling betekent dus dat echtgenoten elk jaar een administratie bij moeten houden van hun privé inkomsten en hun (privé) uitgaven en dat zij elk jaar hierover met elkaar moeten ‘afrekenen’.

In tegenstelling tot wat de notarissen lang hebben gedacht, doen echtgenoten dit niet. Zij rekenen niet elk jaar met elkaar af.

Wat is het gevolg van het niet naleven van een periodiek verrekenbeding?

Zolang partijen gelukkig getrouwd zijn, zal het niet jaarlijks met elkaar verrekenen van het overgebleven inkomen geen gevolg hebben. Ook in het geval één van partijen komt te overlijden, zal het feit dat er niet elk jaar is afgerekend over het algemeen niet zo heel veel gevolg hebben voor de afwikkeling van de nalatenschap. Alleen in het geval partijen van elkaar gaan scheiden, kan het niet nageleefd hebben van het periodieke verrekenbeding tot soms vervelende situaties leiden.

De wet geeft in dat geval namelijk aan (in artikel 1:141 lid 3 BW om precies te zijn) dat het aanwezige vermogen (dus het totale vermogen) dan vermoed wordt het gevolg te zijn van het inkomen dat partijen met elkaar hadden moeten verrekenen. Of met andere woorden, er wordt dan vermoed dat ieder van partijen recht heeft op de helft van het totale vermogen
per datum echtscheiding.

De wet biedt wel een mogelijkheid om hier onderuit te komen. Degene die er onder het wettelijke vermoeden uit wenst te komen, zal echter van goede huizen moeten komen en hij of zij zal moeten kunnen aantonen dat het vermogen (of een deel daarvan) niet is gevormd uit het overgebleven inkomen. In veel gevallen blijkt dit niet mogelijk te zijn, of slechts voor  bepaalde vermogensbestanddelen of slechts voor een gedeelte van het vermogen. Voor het vermogen waarvan dan niet aangetoond kan worden dat dit niet uit overgebleven inkomen kan zijn ontstaan, blijft dan het wettelijk vermoede gelden en dat betekent weer dat de ander recht heeft op de helft van de waarde van het vermogen. En dit kan weer betekenen dat één van de echtgenoten een aanzienlijk hoger bedrag aan de ander moet voldoen dan bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden de bedoeling was.

Conclusie

Heb jij huwelijkse voorwaarden opgemaakt met een periodiek verrekenbeding daarin, dan is het verstandig om toch die administratie bij te houden of te gaan bijhouden en om jaarlijks met jouw echtgenoot of echtgenote het overgebleven inkomen bij helfte te verdelen. Want doe je dit niet en mocht jouw huwelijk op de klippen lopen, dan zou dit periodiek verrekenbeding nog wel eens voor een verrassing (in negatieve of positieve zin) kunnen zorgen en dit kun je voorkomen door je aan het beding te houden.

Deel op sociale media

Neem contact met ons op!

Bij Advocatenkantoor Lemmens sta jij altijd centraal. Dat betekent dat we samen met jou gaan kijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen in jouw vraagstuk. Ben je benieuwd hoe we dat kunnen doen? Of heb je nog vragen over jouw situatie of onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op of kom een keer langs op ons kantoor: