Echtscheiding

7 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
7 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
7 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

 

‘Meer vrouwen zijn economisch zelfstandig’, las ik laatst in de media. Ik moest meteen denken aan het in 2015 ingediende wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie. De initiatiefnemers van dit voorstel gaan er vanuit dat vrouwen na een echtscheiding snel weer terug kunnen keren op de arbeidsmarkt en dat zij weer snel zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 

Niet altijd het geval

De kop van het artikel lijkt aan te geven dat dit inderdaad voortaan de situatie is. Uit het artikel zelf blijkt echter dat dit niet altijd het geval is. In het artikel wordt namelijk aangegeven dat er weliswaar meer vrouwen economisch zelfstandig zijn geworden, maar dat vrouwen nog steeds vooral parttime werken. Bovendien verdienen vrouwen ook nog steeds aanzienlijk minder dan mannen, zodat vrouwen nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. De verschillen lijken wel langzaam aan minder te worden, maar deze ontwikkeling gaat niet erg snel.

Tot eenzelfde conclusie komt de Raad van Staten in haar advies naar aanleiding van het wetsvoorstel om de partneralimentatie te wijzigen.

 

Realiteit is anders

Ook de Raad van Staten concludeert dat het wetsvoorstel uitgaat van een situatie die ver verwijderd is van de huidige maatschappelijke realiteit. Een realiteit waarin vrouwen nog steeds grotendeels parttime werken en het merendeel van de verzorging van de kinderen op zich nemen. Een realiteit waarin vrouwen, zowel tijdens het huwelijk als zeer zeker erna, een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Een realiteit waarin ook na het huwelijk de verdeling van de zorgtaken vaak nog niet gelijk tussen de ouders is verdeeld en vaak grotendeels op de schouders van de vrouwen komt te liggen.

 

Conclusie

Kortom, de kop ‘meer vrouwen zijn economisch zelfstandig’ is er één die met terughoudendheid gelezen moet worden. Het lijkt niet verstandig om grote wijzigingen, zoals het ingrijpend wijzigen van de regeling over de partneralimentatie, op grond van dit soort ‘headlines’ te nemen.

 

De vraag is bovendien of het wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie, zoals dit nu bij de Tweede Kamer ligt, tot een zeer ingrijpende wijziging van de partneralimentatie zou moeten leiden. Ondanks de langzaam voortschrijdende verbetering in de economische zelfstandigheid van vrouwen, lijkt er immers nog steeds grote behoefte te zijn aan deze vorm van levensonderhoud.

 


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Echtscheiding

7 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
7 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
7 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

 

‘Meer vrouwen zijn economisch zelfstandig’, las ik laatst in de media. Ik moest meteen denken aan het in 2015 ingediende wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie. De initiatiefnemers van dit voorstel gaan er vanuit dat vrouwen na een echtscheiding snel weer terug kunnen keren op de arbeidsmarkt en dat zij weer snel zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 

Niet altijd het geval

De kop van het artikel lijkt aan te geven dat dit inderdaad voortaan de situatie is. Uit het artikel zelf blijkt echter dat dit niet altijd het geval is. In het artikel wordt namelijk aangegeven dat er weliswaar meer vrouwen economisch zelfstandig zijn geworden, maar dat vrouwen nog steeds vooral parttime werken. Bovendien verdienen vrouwen ook nog steeds aanzienlijk minder dan mannen, zodat vrouwen nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. De verschillen lijken wel langzaam aan minder te worden, maar deze ontwikkeling gaat niet erg snel.

Tot eenzelfde conclusie komt de Raad van Staten in haar advies naar aanleiding van het wetsvoorstel om de partneralimentatie te wijzigen.

 

Realiteit is anders

Ook de Raad van Staten concludeert dat het wetsvoorstel uitgaat van een situatie die ver verwijderd is van de huidige maatschappelijke realiteit. Een realiteit waarin vrouwen nog steeds grotendeels parttime werken en het merendeel van de verzorging van de kinderen op zich nemen. Een realiteit waarin vrouwen, zowel tijdens het huwelijk als zeer zeker erna, een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Een realiteit waarin ook na het huwelijk de verdeling van de zorgtaken vaak nog niet gelijk tussen de ouders is verdeeld en vaak grotendeels op de schouders van de vrouwen komt te liggen.

 

Conclusie

Kortom, de kop ‘meer vrouwen zijn economisch zelfstandig’ is er één die met terughoudendheid gelezen moet worden. Het lijkt niet verstandig om grote wijzigingen, zoals het ingrijpend wijzigen van de regeling over de partneralimentatie, op grond van dit soort ‘headlines’ te nemen.

 

De vraag is bovendien of het wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie, zoals dit nu bij de Tweede Kamer ligt, tot een zeer ingrijpende wijziging van de partneralimentatie zou moeten leiden. Ondanks de langzaam voortschrijdende verbetering in de economische zelfstandigheid van vrouwen, lijkt er immers nog steeds grote behoefte te zijn aan deze vorm van levensonderhoud.

 


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer