Echtscheiding

23 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
23 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
23 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

Ik zie steeds vaker dat de ouder die kinderalimentatie moet betalen het aflossen van schulden aanvoert als reden om minder kinderalimentatie te betalen.

De vraag is alleen of het aflossen van schulden ook een reden is om minder kinderalimentatie te hoeven betalen?

 

Geen rekening houden met aflossen van schulden

Bij het berekenen van de hoogte van de te betalen kinderalimentatie wordt in beginsel geen rekening gehouden met het aflossen van schulden.

 

Niet verwijtbare en niet vermijdbare schulden

Alleen indien de schuld niet vermijdbaar en niet verwijtbaar is, kan en zal de rechtbank met de af te lossen bedragen rekening houden bij het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie.

 

Alleen, wanneer is een schuld niet verwijtbaar en niet vermijdbaar?

 

Als leidraad bij het vaststellen of een schuld verwijtbaar is, zal de rechtbank de vraag dienen te beantwoorden of de schulden noodzakelijk waren.  Als het antwoord hierop ja is, dan geldt de schuld als een niet-verwijtbare schuld. Zo niet, dan wordt de schuld als verwijtbaar aangemerkt en ter zijde geschoven bij het berekenen van de kinderalimentatie.

 

Als leidraad bij het vaststellen of een schuld vermijdbaar is, kijkt de rechtbank naar de vraag of de ouder die zich op het aflossen van de schuld beroept zich van de schuld had kunnen bevrijden. Bijvoorbeeld door het treffen van een betalingsregeling. Indien dit het geval is dan geldt de schuld als een vermijdbare schuld, anders als een niet-vermijdbare.

Over het algemeen zal de rechtbank schulden die vermijdbaar en verwijtbaar waren bij het berekenen van de kinderalimentatie buiten beschouwing laten.

 

Een schuld die verwijtbaar is, maar niet vermijdbaar kan door de rechtbank in de berekening worden meegenomen. Dit geldt ook voor schulden die niet verwijtbaar zijn, maar wel vermijdbaar.

Schulden welke zowel niet verwijtbaar als niet vermijdbaar waren zullen door de rechtbank altijd in de berekening van de alimentatie meegenomen kunnen worden.

 

Als voorbeeld van deze laatste vorm van schuld geeft het rapport alimentatienormen betalingen in verband met de restschuld voor de voormalige woning als voorbeeld.

Dit betreft, naar mening van het rapport, een niet verwijtbare en niet vermijdbare schuld waarmee bij het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie rekening gehouden zou moeten worden.

 

Of dit ook voor andere huwelijkse schulden geldt, hangt van de schuld af en van het antwoord op de vraag of deze als niet verwijtbaar en niet vermijdbaar heeft te gelden.

 

Hebben jij of jouw ex ook schulden waaraan afgelost moet worden en denk jij of jouw ex dat deze zowel niet vermijdbaar als niet verwijtbaar zijn dan kan het verstandig zijn om dit uit te laten zoeken. Dit om het eventueel ten onrechte rekening houden met het aflossen van schulden te voorkomen, maar ook het tegenover gestelde, namelijk het ten onrechte geen rekening houden met deze aflossingen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Echtscheiding

23 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
23 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
23 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

Ik zie steeds vaker dat de ouder die kinderalimentatie moet betalen het aflossen van schulden aanvoert als reden om minder kinderalimentatie te betalen.

De vraag is alleen of het aflossen van schulden ook een reden is om minder kinderalimentatie te hoeven betalen?

 

Geen rekening houden met aflossen van schulden

Bij het berekenen van de hoogte van de te betalen kinderalimentatie wordt in beginsel geen rekening gehouden met het aflossen van schulden.

 

Niet verwijtbare en niet vermijdbare schulden

Alleen indien de schuld niet vermijdbaar en niet verwijtbaar is, kan en zal de rechtbank met de af te lossen bedragen rekening houden bij het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie.

 

Alleen, wanneer is een schuld niet verwijtbaar en niet vermijdbaar?

 

Als leidraad bij het vaststellen of een schuld verwijtbaar is, zal de rechtbank de vraag dienen te beantwoorden of de schulden noodzakelijk waren.  Als het antwoord hierop ja is, dan geldt de schuld als een niet-verwijtbare schuld. Zo niet, dan wordt de schuld als verwijtbaar aangemerkt en ter zijde geschoven bij het berekenen van de kinderalimentatie.

 

Als leidraad bij het vaststellen of een schuld vermijdbaar is, kijkt de rechtbank naar de vraag of de ouder die zich op het aflossen van de schuld beroept zich van de schuld had kunnen bevrijden. Bijvoorbeeld door het treffen van een betalingsregeling. Indien dit het geval is dan geldt de schuld als een vermijdbare schuld, anders als een niet-vermijdbare.

Over het algemeen zal de rechtbank schulden die vermijdbaar en verwijtbaar waren bij het berekenen van de kinderalimentatie buiten beschouwing laten.

 

Een schuld die verwijtbaar is, maar niet vermijdbaar kan door de rechtbank in de berekening worden meegenomen. Dit geldt ook voor schulden die niet verwijtbaar zijn, maar wel vermijdbaar.

Schulden welke zowel niet verwijtbaar als niet vermijdbaar waren zullen door de rechtbank altijd in de berekening van de alimentatie meegenomen kunnen worden.

 

Als voorbeeld van deze laatste vorm van schuld geeft het rapport alimentatienormen betalingen in verband met de restschuld voor de voormalige woning als voorbeeld.

Dit betreft, naar mening van het rapport, een niet verwijtbare en niet vermijdbare schuld waarmee bij het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie rekening gehouden zou moeten worden.

 

Of dit ook voor andere huwelijkse schulden geldt, hangt van de schuld af en van het antwoord op de vraag of deze als niet verwijtbaar en niet vermijdbaar heeft te gelden.

 

Hebben jij of jouw ex ook schulden waaraan afgelost moet worden en denk jij of jouw ex dat deze zowel niet vermijdbaar als niet verwijtbaar zijn dan kan het verstandig zijn om dit uit te laten zoeken. Dit om het eventueel ten onrechte rekening houden met het aflossen van schulden te voorkomen, maar ook het tegenover gestelde, namelijk het ten onrechte geen rekening houden met deze aflossingen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer