Echtscheiding

7 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
7 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
7 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens

2021 1

Sinds 2019 gaat mijn eerste column van het jaar over de nieuwe wetgeving die dat jaar in werking treedt. Of over de wet(ten) welke in dat jaar verwacht worden.

 

Ook 2021 begin ik zo. Alleen er is dit jaar niet zo heel veel te melden.

Twee punten maar, namelijk (1) dat de alimentatie per 1 januari 2021 weer is geïndexeerd en (2) dat de wijziging van de pensioenregeling na scheiding niet per 1 januari 2021 in werking treedt, maar naar verwachting per 1 januari 2022.

 

Indexering alimentatie

Net als elk jaar wordt de te betalen of de te ontvangen alimentatie per 1 januari verhoogd.

De alimentatie wordt jaarlijks verhoogd met een indexatiepercentage, welke voor 2021 is vastgesteld op drie procent.

 

Dus betaal jij alimentatie dan moet je deze vanaf 1 januari 2021 verhogen met drie procent.

Ontvang jij alimentatie dan zou je vanaf 1 januari 2021 drie procent meer aan alimentatie moeten ontvangen.

 

Pensioen na echtscheiding

Begin 2020 zag het er naar uit dat met ingang van 1 januari 2021 na een echtscheiding het pensioen anders verdeeld moest gaan worden.

 

Als gevolg van het Coronavirus is het de wetgever alleen niet gelukt om deze nieuwe wet ook aan te nemen. Verwacht wordt dat deze wet dit jaar verder wordt behandeld en dat deze op 1 januari 2022 in werking treedt.

 

Voor 2021 blijft de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding gelden.

Ook dit jaar worden tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen tussen partijen dus verevend, tenzij partijen daar andere afspraken over maken.

Of met andere woorden, partijen blijven recht hebben op de helft van het door de andere opgebouwde ouderdomspensioen. En dit recht wordt aan de ex-partner uitbetaald op het moment dat de opbouwende partner ouderdomspensioen gaat genieten.

 

Onder de nieuwe wetgeving, welke dus naar verwachting volgend jaar in werking zal treden, gaat dit wijzigen. Het ouderdomspensioen (en het nabestaandenpensioen) worden dan na echtscheiding geconverteerd.

Degene die recht heeft op een gedeelte van het door de ander opgebouwde ouderdomspensioen krijgt dit pensioen in de vorm van een eigen pensioenrecht. Ook het nabestaandenpensioen wordt tussen partijen verdeeld en in hetzelfde pensioenrecht ‘gestopt’. Ieder van partijen kan daarna zelf kiezen wanneer hij of zij, zijn of haar pensioen in wil laten gaan.

Onder de nieuwe (te verwachten) regelgeving zijn partijen dus niet meer afhankelijk van de ander en van het moment waarop deze zijn of haar pensioen in laat gaan. Partijen kunnen ieder voor zich bepalen wanneer zij hun eigen pensioen in laten gaan.

 

Maar, zoals gezegd, treedt deze nieuwe regelgeving pas op zijn vroegst per 1 januari 2022 in en zullen de pensioenrechten bij echtscheidingen welke dit jaar worden uitgesproken en/of afgewikkeld conform de huidige wetgeving afgewikkeld moeten worden. En daarbij is vereven het uitgangspunt en kan er alleen geconverteerd worden als beide partijen (en de pensioenverzekeraars) daarmee instemmen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Echtscheiding

7 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
7 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
7 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens

2021 1

Sinds 2019 gaat mijn eerste column van het jaar over de nieuwe wetgeving die dat jaar in werking treedt. Of over de wet(ten) welke in dat jaar verwacht worden.

 

Ook 2021 begin ik zo. Alleen er is dit jaar niet zo heel veel te melden.

Twee punten maar, namelijk (1) dat de alimentatie per 1 januari 2021 weer is geïndexeerd en (2) dat de wijziging van de pensioenregeling na scheiding niet per 1 januari 2021 in werking treedt, maar naar verwachting per 1 januari 2022.

 

Indexering alimentatie

Net als elk jaar wordt de te betalen of de te ontvangen alimentatie per 1 januari verhoogd.

De alimentatie wordt jaarlijks verhoogd met een indexatiepercentage, welke voor 2021 is vastgesteld op drie procent.

 

Dus betaal jij alimentatie dan moet je deze vanaf 1 januari 2021 verhogen met drie procent.

Ontvang jij alimentatie dan zou je vanaf 1 januari 2021 drie procent meer aan alimentatie moeten ontvangen.

 

Pensioen na echtscheiding

Begin 2020 zag het er naar uit dat met ingang van 1 januari 2021 na een echtscheiding het pensioen anders verdeeld moest gaan worden.

 

Als gevolg van het Coronavirus is het de wetgever alleen niet gelukt om deze nieuwe wet ook aan te nemen. Verwacht wordt dat deze wet dit jaar verder wordt behandeld en dat deze op 1 januari 2022 in werking treedt.

 

Voor 2021 blijft de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding gelden.

Ook dit jaar worden tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen tussen partijen dus verevend, tenzij partijen daar andere afspraken over maken.

Of met andere woorden, partijen blijven recht hebben op de helft van het door de andere opgebouwde ouderdomspensioen. En dit recht wordt aan de ex-partner uitbetaald op het moment dat de opbouwende partner ouderdomspensioen gaat genieten.

 

Onder de nieuwe wetgeving, welke dus naar verwachting volgend jaar in werking zal treden, gaat dit wijzigen. Het ouderdomspensioen (en het nabestaandenpensioen) worden dan na echtscheiding geconverteerd.

Degene die recht heeft op een gedeelte van het door de ander opgebouwde ouderdomspensioen krijgt dit pensioen in de vorm van een eigen pensioenrecht. Ook het nabestaandenpensioen wordt tussen partijen verdeeld en in hetzelfde pensioenrecht ‘gestopt’. Ieder van partijen kan daarna zelf kiezen wanneer hij of zij, zijn of haar pensioen in wil laten gaan.

Onder de nieuwe (te verwachten) regelgeving zijn partijen dus niet meer afhankelijk van de ander en van het moment waarop deze zijn of haar pensioen in laat gaan. Partijen kunnen ieder voor zich bepalen wanneer zij hun eigen pensioen in laten gaan.

 

Maar, zoals gezegd, treedt deze nieuwe regelgeving pas op zijn vroegst per 1 januari 2022 in en zullen de pensioenrechten bij echtscheidingen welke dit jaar worden uitgesproken en/of afgewikkeld conform de huidige wetgeving afgewikkeld moeten worden. En daarbij is vereven het uitgangspunt en kan er alleen geconverteerd worden als beide partijen (en de pensioenverzekeraars) daarmee instemmen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer