Erfenis

erfgenamen beschermd

 

Steeds vaker komen erfgenamen in de problemen, doordat zij zonder hier erg in te hebben moeten opdraaien voor schulden van de overledene. De wetgever wil dit voorkomen en ruim een jaar geleden werd het wetsvoorstel ‘Wet bescherming erfgenamen tegen schulden’ ingediend. Inmiddels is deze wet aangenomen en zal per 1 september 2016 in werking treden.

 

Zuivere aanvaarding

Een erfgenaam kan een nalatenschap op twee manieren aanvaarden: beneficiair of zuiver. Bij beneficiair wordt de nalatenschap aanvaard onder de voorwaarde dat er meer bezittingen dan schulden zijn. Zijn er meer schulden? Dan moeten de schuldeisers genoegen nemen met de bezittingen in de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding is dit anders. De erfgenaam aanvaardt de nalatenschap ongeacht of het saldo positief of negatief is. Voor schulden die niet uit de nalatenschap kunnen worden voldaan, is de erfgenaam in privé aansprakelijk.

Soms is het een bewuste keuze om zuiver te aanvaarden, maar in de praktijk zijn vele voorbeelden waarin de erfgenamen zich zodanig hebben gedragen, dat zij “geacht worden de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard”. Geen bewuste keuze dus, maar een gevolg van hun gedragingen. Bekende voorbeelden zijn het etentje dat wordt betaald uit de erfenis of dat ene erfstuk dat alvast wordt meegenomen. Een onschuldige handeling met soms grote gevolgen.

 

Beperking gedragingen die tot zuivere aanvaarding leiden

De praktijk gaat veel verder dan ooit de bedoeling is geweest van de wetgever. Voorkomen moest worden dat gedragingen van erfgenamen zouden leiden tot benadeling van de schuldeisers van de overledene. Het was echter niet de bedoeling dat vrijwel iedere handeling van een erfgenaam zou leiden tot zuivere aanvaarding (wat tegenwoordig wel zo is). Met de wetswijziging hoopt de wetgever een halt toe te roepen aan de uitspraken, waarin zuivere aanvaarding te pas en te onpas wordt afgeleid uit gedragingen van erfgenamen.

Per 1 september 2016 kan zuivere aanvaarding slechts nog volgen uit bewuste gedragingen van erfgenamen, waarbij zij daadwerkelijk over de nalatenschap beschikken en waarbij schuldeisers worden benadeeld.

Alleen al het elders opslaan van goederen die tot de nalatenschap behoren leidt nu tot zuivere aanvaarding, maar omdat hiermee geen schuldeisers worden benadeeld zou dit na de wetswijziging niet meer het geval moeten zijn. Ook het meenemen van een familiealbum zal straks niet (meer) leiden tot zuivere aanvaarding, omdat dit geen waarde heeft voor de schuldeisers. Anders is dat met het verkopen van een antiek erfstuk, dat wel waarde vertegenwoordigt. Hiermee worden schuldeisers immers wel benadeeld.

 

met de wetswijziging wordt geprobeerd om het onbedoeld zuiver aanvaarden en de nadelige gevolgen van een onverwachte schuld aan banden te leggen.

 

Uitzonderingsclausule

Daarnaast kan op dit moment een eenmaal gemaakte keuze van aanvaarding niet worden teruggedraaid. Eenmaal zuiver aanvaard draaien erfgenamen op voor alle schulden van de overledene, ook als zij hiermee nog niet bekend waren op het moment van aanvaarding.

De wetswijziging introduceert echter een uitzonderingsclausule. Op het moment dat er een onverwachte schuld is, kan de erfgenaam die zuiver heeft aanvaard de kantonrechter verzoeken om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden of om te worden vrijgesteld van de verplichting om de onverwachte schuld uit het privé vermogen te voldoen. In het laatste geval hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld slechts te voldoen, voor zover dat mogelijk is vanuit het erfdeel dat hij/zij heeft ontvangen.

Dit verzoek kan alleen worden gedaan als er een onverwachte schuld de kop op steekt en moet uiterlijk gedaan worden binnen drie maanden nadat de erfgenaam bekend is geworden met die onverwachte schuld.

 

Praktijk

De wetgever heeft met de wetswijziging willen proberen om het onbedoeld zuiver aanvaarden en de nadelige gevolgen van een onverwachte schuld voor erfgenamen zoveel mogelijk aan banden te leggen. De wetgever had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om iedereen standaard beneficiair te laten aanvaarden, maar dat vond de wetgever te ver gaan. Hiermee zouden schuldeisers immers te snel met lege handen staan, hetgeen niet altijd gerechtvaardigd is. Of de wetswijziging in de praktijk ook gaat leiden tot minder problemen voor erfgenamen moet de toekomst uitwijzen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Erfenis

erfgenamen beschermd

 

Steeds vaker komen erfgenamen in de problemen, doordat zij zonder hier erg in te hebben moeten opdraaien voor schulden van de overledene. De wetgever wil dit voorkomen en ruim een jaar geleden werd het wetsvoorstel ‘Wet bescherming erfgenamen tegen schulden’ ingediend. Inmiddels is deze wet aangenomen en zal per 1 september 2016 in werking treden.

 

Zuivere aanvaarding

Een erfgenaam kan een nalatenschap op twee manieren aanvaarden: beneficiair of zuiver. Bij beneficiair wordt de nalatenschap aanvaard onder de voorwaarde dat er meer bezittingen dan schulden zijn. Zijn er meer schulden? Dan moeten de schuldeisers genoegen nemen met de bezittingen in de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding is dit anders. De erfgenaam aanvaardt de nalatenschap ongeacht of het saldo positief of negatief is. Voor schulden die niet uit de nalatenschap kunnen worden voldaan, is de erfgenaam in privé aansprakelijk.

Soms is het een bewuste keuze om zuiver te aanvaarden, maar in de praktijk zijn vele voorbeelden waarin de erfgenamen zich zodanig hebben gedragen, dat zij “geacht worden de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard”. Geen bewuste keuze dus, maar een gevolg van hun gedragingen. Bekende voorbeelden zijn het etentje dat wordt betaald uit de erfenis of dat ene erfstuk dat alvast wordt meegenomen. Een onschuldige handeling met soms grote gevolgen.

 

Beperking gedragingen die tot zuivere aanvaarding leiden

De praktijk gaat veel verder dan ooit de bedoeling is geweest van de wetgever. Voorkomen moest worden dat gedragingen van erfgenamen zouden leiden tot benadeling van de schuldeisers van de overledene. Het was echter niet de bedoeling dat vrijwel iedere handeling van een erfgenaam zou leiden tot zuivere aanvaarding (wat tegenwoordig wel zo is). Met de wetswijziging hoopt de wetgever een halt toe te roepen aan de uitspraken, waarin zuivere aanvaarding te pas en te onpas wordt afgeleid uit gedragingen van erfgenamen.

Per 1 september 2016 kan zuivere aanvaarding slechts nog volgen uit bewuste gedragingen van erfgenamen, waarbij zij daadwerkelijk over de nalatenschap beschikken en waarbij schuldeisers worden benadeeld.

Alleen al het elders opslaan van goederen die tot de nalatenschap behoren leidt nu tot zuivere aanvaarding, maar omdat hiermee geen schuldeisers worden benadeeld zou dit na de wetswijziging niet meer het geval moeten zijn. Ook het meenemen van een familiealbum zal straks niet (meer) leiden tot zuivere aanvaarding, omdat dit geen waarde heeft voor de schuldeisers. Anders is dat met het verkopen van een antiek erfstuk, dat wel waarde vertegenwoordigt. Hiermee worden schuldeisers immers wel benadeeld.

 

met de wetswijziging wordt geprobeerd om het onbedoeld zuiver aanvaarden en de nadelige gevolgen van een onverwachte schuld aan banden te leggen.

 

Uitzonderingsclausule

Daarnaast kan op dit moment een eenmaal gemaakte keuze van aanvaarding niet worden teruggedraaid. Eenmaal zuiver aanvaard draaien erfgenamen op voor alle schulden van de overledene, ook als zij hiermee nog niet bekend waren op het moment van aanvaarding.

De wetswijziging introduceert echter een uitzonderingsclausule. Op het moment dat er een onverwachte schuld is, kan de erfgenaam die zuiver heeft aanvaard de kantonrechter verzoeken om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden of om te worden vrijgesteld van de verplichting om de onverwachte schuld uit het privé vermogen te voldoen. In het laatste geval hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld slechts te voldoen, voor zover dat mogelijk is vanuit het erfdeel dat hij/zij heeft ontvangen.

Dit verzoek kan alleen worden gedaan als er een onverwachte schuld de kop op steekt en moet uiterlijk gedaan worden binnen drie maanden nadat de erfgenaam bekend is geworden met die onverwachte schuld.

 

Praktijk

De wetgever heeft met de wetswijziging willen proberen om het onbedoeld zuiver aanvaarden en de nadelige gevolgen van een onverwachte schuld voor erfgenamen zoveel mogelijk aan banden te leggen. De wetgever had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om iedereen standaard beneficiair te laten aanvaarden, maar dat vond de wetgever te ver gaan. Hiermee zouden schuldeisers immers te snel met lege handen staan, hetgeen niet altijd gerechtvaardigd is. Of de wetswijziging in de praktijk ook gaat leiden tot minder problemen voor erfgenamen moet de toekomst uitwijzen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer