Erfenis

24 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
24 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
24 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

Rust de verzorging van jouw dementerende vader of moeder ook volledig op jouw schouders? Is dit jouw keuze of de wens van jouw dementerende ouder? En maakt dat wat uit?

 

Deze vragen rezen bij mij toen ik het interview met Heleen van Royen las over de door haar gemaakte documentaire over haar dementerende moeder.

Uit het interview kwam duidelijk naar voren dat zij vrijwillig de volledige verzorging van haar moeder op zich heeft genomen en dat haar zussen daar geen rol in hebben gespeeld.

Of dit in de familie Van Royen goed heeft gewerkt, laat ze (wellicht wijselijk) in het midden.

 

Discussies en ruzies

In veel families zal een situatie als deze zeker voer zijn voor discussies en ruzies.

Het zal niet de eerste keer zijn dat het kind dat de volledige verzorging van de dementerende ouder op zich heeft genomen, zich door de andere kinderen te kort gedaan voelt. In de steek gelaten zelfs. Of dat hij of zij meent, na het overlijden van de betreffende ouder, recht te hebben op een groter gedeelte van de erfenis.

De andere kinderen kunnen weer het idee hebben dat het verzorgende kind misbruik van de situatie, van hun ouder, maakt. Wat dan vaak resulteert in de beschuldiging dat het verzorgende kind zich geld of waardevolle spullen van de betreffende ouder heeft toegeëigend, voordat deze konden worden verdeeld.

 

Te voorkomen?

De vraag is dan of je dit soort discussies kunt voorkomen?

Het antwoord op deze vraag is: niet altijd.

Zeker niet in het geval één van de kinderen vrijwillig de verzorging van de dementerende ouder op zich neemt, zoals in het geval van Heleen van Royen lijkt te zijn gebeurd. Deze situatie kan tot de hierboven genoemde discussies leiden.

 

De kans op dit soort discussies lijkt kleiner op het moment dat de ouder, om wie het gaat (bijvoorbeeld de moeder), niet lijdzaam afwacht, maar zelf de regie van haar verzorging op zich neemt.

Dit kan zij doen door bijvoorbeeld een levenstestament op te laten maken. Dit moet dan wel gebeuren voordat zij door dementie (of andere redenen) niet meer in staat is om haar belangen zelf te behartigen. Als zij er op tijd bij is zou dat zelfs bij een vermoeden van dementie of wellicht zelfs bij een beginnende dementie nog mogelijk kunnen zijn.

 

Levenstestament

In het levenstestament kan zij dan regelen wie haar belangen behartigt op het moment dat zij dat niet zelf meer kan. Zij kan dan een volmacht geven aan één van haar kinderen om haar belangen te behartigen, haar verzorging te regelen. Ook kan zij in het levenstestament vastleggen dat er bijvoorbeeld door de kinderen schenkingen aan hunzelf kunnen worden gedaan, met welke regeling dan weer erfbelasting kan worden bespaard.

 

Het kind dat op deze wijze met de verzorging van moeder wordt belast, kiest daar dus niet ‘vrijwillig’ voor, maar is daar (hopelijk in overleg met moeder en/of de familie) door moeder toe ‘gevolmachtigd’.

Dit door moeder zelf regelen van haar verzorging/ belangenbehartiging kan binnen de familie tot een betere acceptatie van de rol van het verzorgende kind leiden en hopelijk ook tot minder discussie en ruzie.

 

Het kan voor jou als verzorger van jouw dementerende ouder dus wel degelijk uitmaken of jij dit op vrijwillige basis doet of dat je daarmee de wens van jouw ouder vervult.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Erfenis

24 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
24 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
24 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

Rust de verzorging van jouw dementerende vader of moeder ook volledig op jouw schouders? Is dit jouw keuze of de wens van jouw dementerende ouder? En maakt dat wat uit?

 

Deze vragen rezen bij mij toen ik het interview met Heleen van Royen las over de door haar gemaakte documentaire over haar dementerende moeder.

Uit het interview kwam duidelijk naar voren dat zij vrijwillig de volledige verzorging van haar moeder op zich heeft genomen en dat haar zussen daar geen rol in hebben gespeeld.

Of dit in de familie Van Royen goed heeft gewerkt, laat ze (wellicht wijselijk) in het midden.

 

Discussies en ruzies

In veel families zal een situatie als deze zeker voer zijn voor discussies en ruzies.

Het zal niet de eerste keer zijn dat het kind dat de volledige verzorging van de dementerende ouder op zich heeft genomen, zich door de andere kinderen te kort gedaan voelt. In de steek gelaten zelfs. Of dat hij of zij meent, na het overlijden van de betreffende ouder, recht te hebben op een groter gedeelte van de erfenis.

De andere kinderen kunnen weer het idee hebben dat het verzorgende kind misbruik van de situatie, van hun ouder, maakt. Wat dan vaak resulteert in de beschuldiging dat het verzorgende kind zich geld of waardevolle spullen van de betreffende ouder heeft toegeëigend, voordat deze konden worden verdeeld.

 

Te voorkomen?

De vraag is dan of je dit soort discussies kunt voorkomen?

Het antwoord op deze vraag is: niet altijd.

Zeker niet in het geval één van de kinderen vrijwillig de verzorging van de dementerende ouder op zich neemt, zoals in het geval van Heleen van Royen lijkt te zijn gebeurd. Deze situatie kan tot de hierboven genoemde discussies leiden.

 

De kans op dit soort discussies lijkt kleiner op het moment dat de ouder, om wie het gaat (bijvoorbeeld de moeder), niet lijdzaam afwacht, maar zelf de regie van haar verzorging op zich neemt.

Dit kan zij doen door bijvoorbeeld een levenstestament op te laten maken. Dit moet dan wel gebeuren voordat zij door dementie (of andere redenen) niet meer in staat is om haar belangen zelf te behartigen. Als zij er op tijd bij is zou dat zelfs bij een vermoeden van dementie of wellicht zelfs bij een beginnende dementie nog mogelijk kunnen zijn.

 

Levenstestament

In het levenstestament kan zij dan regelen wie haar belangen behartigt op het moment dat zij dat niet zelf meer kan. Zij kan dan een volmacht geven aan één van haar kinderen om haar belangen te behartigen, haar verzorging te regelen. Ook kan zij in het levenstestament vastleggen dat er bijvoorbeeld door de kinderen schenkingen aan hunzelf kunnen worden gedaan, met welke regeling dan weer erfbelasting kan worden bespaard.

 

Het kind dat op deze wijze met de verzorging van moeder wordt belast, kiest daar dus niet ‘vrijwillig’ voor, maar is daar (hopelijk in overleg met moeder en/of de familie) door moeder toe ‘gevolmachtigd’.

Dit door moeder zelf regelen van haar verzorging/ belangenbehartiging kan binnen de familie tot een betere acceptatie van de rol van het verzorgende kind leiden en hopelijk ook tot minder discussie en ruzie.

 

Het kan voor jou als verzorger van jouw dementerende ouder dus wel degelijk uitmaken of jij dit op vrijwillige basis doet of dat je daarmee de wens van jouw ouder vervult.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer