Erfenis

7 maart 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
7 maart 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
7 maart 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

Het is al weer een tijd geleden dat ik tijdens het zappen bij een programma uitkwam als ‘dubbeltje op zijn kant’ of ‘uitstel van executie’. Ik weet niet meer precies welk programma het was, maar ik denk er nog wel eens aan als ik een erfrechtkwestie behandel.

 

In het betreffende programma werd het schrijnende verhaal van een net volwassen jonge man verteld. Zijn moeder was ernstig ziek geweest en uiteindelijk aan haar ziekte overleden. Hem alleen achterlatend. Het overlijden van zijn moeder was natuurlijk al moeilijk genoeg, maar werd nog moeilijker gemaakt door wat ze achterliet. Namelijk een erfenis met een behoorlijke schuld. Volgens het programma draaide de jongeman voor de volledige schuld op, met alle gevolgen van dien.

 

Waarom niet beneficiair aanvaard?

Het verhaal riep bij mij de vraag op waarom de betreffende jongeman de erfenis van zijn moeder niet beneficiair had aanvaard of mogelijk zelfs had verworpen. Had hij dat gedaan dan was hij immers niet aansprakelijk geworden voor de schuld die erin zat.

 

Ik begrijp dat dit, zeker het verwerpen van de erfenis, niet makkelijk is als je er zelf voor komt te staan. Emoties spelen in deze periode en bij deze beslissing een belangrijke rol en deze kunnen het maken van de juiste beslissing nog wel eens frustreren. Bovendien is het de vraag wat de juiste beslissing is en deze is vaak moeilijk meteen goed te beantwoorden. Dit terwijl van jou als erfgenaam eigenlijk wel wordt verwacht snel te beslissen wat jij met de erfenis wilt doen.

 

Zuiver aanvaarden tegenover beneficiair aanvaarden?

In het geval van de betreffende jongeman, maar ook in veel andere gevallen, is het dus verstandig om, ook al is een geliefde net overleden, je toch eens goed te laten informeren door een notaris of een gespecialiseerde advocaat of het wel verstandig is om de erfenis zuiver te accepteren. Het zuiver accepteren van de erfenis betekent immers dat je deze aanvaard zoals deze is, positief dan wel negatief.

 

Een erfenis behoeft bovendien niet zuiver aanvaard te worden. Deze kan ook beneficiair aanvaard worden. Het beneficiair aanvaarden heeft vaak alleen maar voordelen.

Voordeel van beneficiair aanvaarden is namelijk dat je de schulden van de erfenis (als deze negatief blijkt te zijn) niet uit eigen zak hoeft te betalen.

Als nadeel van beneficiaire aanvaarding wordt vaak aangegeven, dat deze wijze van aanvaarden extra kosten (griffierecht) met zich mee brengt. Ook brengt het meer werk voor de erfgenamen met zich mee.

 

Indien de erfenis beneficiair aanvaard wordt moet je als erfgenaam meestal de wettelijke ‘vereffeningsprocedure’ volgen, welke inhoudt dat er een boedelbeschrijving moet worden gemaakt. Hierin moeten alle schulden en bezittingen van de overledene worden opgenomen. Vervolgens moeten de schuldeisers door de erfgenamen worden aangeschreven en dienen deze te worden afbetaald. Pas daarna kan tot vereffening (verdeling) van de erfenis worden overgegaan. Dit kan dus wat langer duren dan bij het zuiver aanvaarden van de erfenis. Het voorkomt echter dat jij met jouw privé vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene. Of, zoals in het geval van bovengenoemde jongeman, dat jij jouw toekomst in rook ziet opgaan omdat je de rest van jouw leven bezig bent met het afbetalen van de schuld van een ander.

 

Laat je goed informeren.

Wees dus niet bang om je, nadat een geliefde is overleden, goed te laten informeren alvorens je de erfenis aanvaard of verwerpt.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Erfenis

7 maart 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
7 maart 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
7 maart 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

Het is al weer een tijd geleden dat ik tijdens het zappen bij een programma uitkwam als ‘dubbeltje op zijn kant’ of ‘uitstel van executie’. Ik weet niet meer precies welk programma het was, maar ik denk er nog wel eens aan als ik een erfrechtkwestie behandel.

 

In het betreffende programma werd het schrijnende verhaal van een net volwassen jonge man verteld. Zijn moeder was ernstig ziek geweest en uiteindelijk aan haar ziekte overleden. Hem alleen achterlatend. Het overlijden van zijn moeder was natuurlijk al moeilijk genoeg, maar werd nog moeilijker gemaakt door wat ze achterliet. Namelijk een erfenis met een behoorlijke schuld. Volgens het programma draaide de jongeman voor de volledige schuld op, met alle gevolgen van dien.

 

Waarom niet beneficiair aanvaard?

Het verhaal riep bij mij de vraag op waarom de betreffende jongeman de erfenis van zijn moeder niet beneficiair had aanvaard of mogelijk zelfs had verworpen. Had hij dat gedaan dan was hij immers niet aansprakelijk geworden voor de schuld die erin zat.

 

Ik begrijp dat dit, zeker het verwerpen van de erfenis, niet makkelijk is als je er zelf voor komt te staan. Emoties spelen in deze periode en bij deze beslissing een belangrijke rol en deze kunnen het maken van de juiste beslissing nog wel eens frustreren. Bovendien is het de vraag wat de juiste beslissing is en deze is vaak moeilijk meteen goed te beantwoorden. Dit terwijl van jou als erfgenaam eigenlijk wel wordt verwacht snel te beslissen wat jij met de erfenis wilt doen.

 

Zuiver aanvaarden tegenover beneficiair aanvaarden?

In het geval van de betreffende jongeman, maar ook in veel andere gevallen, is het dus verstandig om, ook al is een geliefde net overleden, je toch eens goed te laten informeren door een notaris of een gespecialiseerde advocaat of het wel verstandig is om de erfenis zuiver te accepteren. Het zuiver accepteren van de erfenis betekent immers dat je deze aanvaard zoals deze is, positief dan wel negatief.

 

Een erfenis behoeft bovendien niet zuiver aanvaard te worden. Deze kan ook beneficiair aanvaard worden. Het beneficiair aanvaarden heeft vaak alleen maar voordelen.

Voordeel van beneficiair aanvaarden is namelijk dat je de schulden van de erfenis (als deze negatief blijkt te zijn) niet uit eigen zak hoeft te betalen.

Als nadeel van beneficiaire aanvaarding wordt vaak aangegeven, dat deze wijze van aanvaarden extra kosten (griffierecht) met zich mee brengt. Ook brengt het meer werk voor de erfgenamen met zich mee.

 

Indien de erfenis beneficiair aanvaard wordt moet je als erfgenaam meestal de wettelijke ‘vereffeningsprocedure’ volgen, welke inhoudt dat er een boedelbeschrijving moet worden gemaakt. Hierin moeten alle schulden en bezittingen van de overledene worden opgenomen. Vervolgens moeten de schuldeisers door de erfgenamen worden aangeschreven en dienen deze te worden afbetaald. Pas daarna kan tot vereffening (verdeling) van de erfenis worden overgegaan. Dit kan dus wat langer duren dan bij het zuiver aanvaarden van de erfenis. Het voorkomt echter dat jij met jouw privé vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene. Of, zoals in het geval van bovengenoemde jongeman, dat jij jouw toekomst in rook ziet opgaan omdat je de rest van jouw leven bezig bent met het afbetalen van de schuld van een ander.

 

Laat je goed informeren.

Wees dus niet bang om je, nadat een geliefde is overleden, goed te laten informeren alvorens je de erfenis aanvaard of verwerpt.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer