Erfenis

9 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
9 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
9 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

In het advocatenblad van mei 2017 schrijft Harry Veenendaal een column in welke hij zich afvraagt of de legitieme niet moet worden afgeschaft. Hij komt hierin tot de conclusie ‘weg met de legitieme!’

 

veertig procent van de Nederlanders vindt dat het wettelijk mogelijk moet zijn je volwassen kind te onterven

 

Maar wat is de legitieme eigenlijk?

De legitieme (of correct; de legitieme portie) is het bedrag uit de nalatenschap van een ouder waarop elk kind minimaal recht heeft.

Voor dit recht maakt het niet uit of het kind onterfd is of niet; of het nog contact had met de overleden ouder of niet. Ook het eventueel aanwezig zijn van een testament heeft geen invloed op het recht van het kind om een minimumbedrag te erven.

Alleen als het kind veroordeeld is voor een misdrijf tegen zijn ouder(s) erft het kind niets.

 

Kortom; een kind dat niet veroordeeld is voor een misdrijf tegen zijn overleden ouder(s) heeft altijd recht op een minimumbedrag (de legitieme portie) uit de nalatenschap van deze ouder.

 

Enquête.

Harry Veenendaal haalt in zijn column een in november 2016 door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bekendgemaakte enquête aan. Uit dit onderzoek blijkt dat ‘veertig procent van de Nederlanders vindt dat het wettelijk mogelijk moet zijn je volwassen kind te onterven, zonder dat het kind recht heeft op de zogenaamde legitieme portie. Zij vinden dat ouders volledig zelf mogen bepalen wat er met hun erfenis gebeurt in plaats van de overheid.

 

Als belangrijkste redenen voor het volledig onterven van een volwassen kind worden in deze enquête, naast een veroordeling van het kind voor een misdrijf tegen een ouder, genoemd:

-          verslaving van een kind;

-          langdurig geen contact;  of

-          een verstoorde relatie tussen ouder en kind.

 

Hiermee lijkt de aanleiding voor de enquête, zijnde de geluiden uit de politiek, maatschappij en de notariële beroepsgroep dat de legitieme portie niet meer van deze tijd te zijn, onderschreven te worden.

 

Maar betekent dit nu ook dat de legitieme moet worden afgeschaft?

Het door de KNB gedane onderzoek lijkt duidelijk te maken dat de legitieme portie in onze maatschappij aan kracht en begrip aan het verliezen is. Alleen of het ook moet worden afgeschaft is de vraag. Naast 40% van de Nederlanders die daar voorstander van zijn, was ook 29% van de Nederlanders tegen en de rest (31%) had er eigenlijk geen mening over (stonden er neutraal in).

 

Een volledige afschaffing van de legitieme zou mijns inziens geen recht doen aan de uitkomst van dit onderzoek, nu nog steeds een groot gedeelte van de Nederlanders de legitieme wel wensen te handhaven.

Het geven van enkele extra mogelijkheden om een volwassen kind wel volledig te kunnen onterven, lijkt mij, onder omstandigheden en strikte voorwaarden, dan wel weer redelijk. Bijvoorbeeld als er echt sprake is van een ernstige verslaving bij een kind waaraan het verkrijgen van een erfenis alleen maar negatief zou bijdragen. Of in een situatie dat een kind zich tegen zijn of haar ouder zodanig heeft gedragen dat de ouder-kind relatie als zodanig verstoord mag worden beschouwd dat het niet meer redelijk is het kind nog wel in de nalatenschap van deze ouder mee te laten delen.

 

Het ziet er vooralsnog overigens niet naar uit dat er in de regelgeving over de legitieme op korte termijn iets wezenlijks gaat veranderen. De legitieme blijft ongewijzigd van kracht en alle kinderen, behalve dan die welke veroordeeld zijn voor een misdrijf tegen hun ouder(s), blijven dus recht hebben op een minimumbedrag uit de nalatenschap van hun overleden ouder.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Erfenis

9 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
9 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
9 mei 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

In het advocatenblad van mei 2017 schrijft Harry Veenendaal een column in welke hij zich afvraagt of de legitieme niet moet worden afgeschaft. Hij komt hierin tot de conclusie ‘weg met de legitieme!’

 

veertig procent van de Nederlanders vindt dat het wettelijk mogelijk moet zijn je volwassen kind te onterven

 

Maar wat is de legitieme eigenlijk?

De legitieme (of correct; de legitieme portie) is het bedrag uit de nalatenschap van een ouder waarop elk kind minimaal recht heeft.

Voor dit recht maakt het niet uit of het kind onterfd is of niet; of het nog contact had met de overleden ouder of niet. Ook het eventueel aanwezig zijn van een testament heeft geen invloed op het recht van het kind om een minimumbedrag te erven.

Alleen als het kind veroordeeld is voor een misdrijf tegen zijn ouder(s) erft het kind niets.

 

Kortom; een kind dat niet veroordeeld is voor een misdrijf tegen zijn overleden ouder(s) heeft altijd recht op een minimumbedrag (de legitieme portie) uit de nalatenschap van deze ouder.

 

Enquête.

Harry Veenendaal haalt in zijn column een in november 2016 door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bekendgemaakte enquête aan. Uit dit onderzoek blijkt dat ‘veertig procent van de Nederlanders vindt dat het wettelijk mogelijk moet zijn je volwassen kind te onterven, zonder dat het kind recht heeft op de zogenaamde legitieme portie. Zij vinden dat ouders volledig zelf mogen bepalen wat er met hun erfenis gebeurt in plaats van de overheid.

 

Als belangrijkste redenen voor het volledig onterven van een volwassen kind worden in deze enquête, naast een veroordeling van het kind voor een misdrijf tegen een ouder, genoemd:

-          verslaving van een kind;

-          langdurig geen contact;  of

-          een verstoorde relatie tussen ouder en kind.

 

Hiermee lijkt de aanleiding voor de enquête, zijnde de geluiden uit de politiek, maatschappij en de notariële beroepsgroep dat de legitieme portie niet meer van deze tijd te zijn, onderschreven te worden.

 

Maar betekent dit nu ook dat de legitieme moet worden afgeschaft?

Het door de KNB gedane onderzoek lijkt duidelijk te maken dat de legitieme portie in onze maatschappij aan kracht en begrip aan het verliezen is. Alleen of het ook moet worden afgeschaft is de vraag. Naast 40% van de Nederlanders die daar voorstander van zijn, was ook 29% van de Nederlanders tegen en de rest (31%) had er eigenlijk geen mening over (stonden er neutraal in).

 

Een volledige afschaffing van de legitieme zou mijns inziens geen recht doen aan de uitkomst van dit onderzoek, nu nog steeds een groot gedeelte van de Nederlanders de legitieme wel wensen te handhaven.

Het geven van enkele extra mogelijkheden om een volwassen kind wel volledig te kunnen onterven, lijkt mij, onder omstandigheden en strikte voorwaarden, dan wel weer redelijk. Bijvoorbeeld als er echt sprake is van een ernstige verslaving bij een kind waaraan het verkrijgen van een erfenis alleen maar negatief zou bijdragen. Of in een situatie dat een kind zich tegen zijn of haar ouder zodanig heeft gedragen dat de ouder-kind relatie als zodanig verstoord mag worden beschouwd dat het niet meer redelijk is het kind nog wel in de nalatenschap van deze ouder mee te laten delen.

 

Het ziet er vooralsnog overigens niet naar uit dat er in de regelgeving over de legitieme op korte termijn iets wezenlijks gaat veranderen. De legitieme blijft ongewijzigd van kracht en alle kinderen, behalve dan die welke veroordeeld zijn voor een misdrijf tegen hun ouder(s), blijven dus recht hebben op een minimumbedrag uit de nalatenschap van hun overleden ouder.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer