Erfenis

3 januari 2018
door: Mr. Chantal Lemmens
3 januari 2018
door: Mr. Chantal Lemmens
3 januari 2018
door: Mr. Chantal Lemmens

Geerfd ouderdomspensioen

 

Een erfenis kan uit van alles bestaan. Een woning, inboedel, sieraden, kunst, een auto, bankrekeningen, een onderneming, een lijfrentepolis.

Of met andere woorden: uit alles wat iemand bezat op het moment dat hij of zij overleed.

 

Ook uit uitkeringen uit ouderdomspensioen. En dat is nieuw. En geldt alleen als er sprake is van een oudedagsverplichting.

 

Oudedagsverplichting

In de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mag een directeur grootaandeelhouder er voor kiezen het door hem of haar in de eigen onderneming opgebouwde pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting.

 

Dit gebeurt tegen de fiscale waarde, zoals deze op de balans van de onderneming is opgenomen. Vervolgens rent het jaarlijks op met een door de wetgever vastgestelde marktrente.

 

De directeur mag het zo opgebouwde pensioen op een door hem of haar zelf gewenste datum, gelegen tussen vijf jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd tot twee maanden daarna, tot uitkering laten komen.

 

Het gespaarde bedrag wordt in twintig jaar na het door hem of haar bereikt hebben van de AOW-gerechtigde leeftijd uitgekeerd. Telkens met gelijke tussenpozen van maximaal een jaar.

 

Bij overlijden

Overlijdt de directeur voor dat de oudedagsverplichting is ingegaan, dan moet daartoe binnen twaalf maanden worden overgegaan en moet er uitgekeerd worden aan de erfgenamen.

 

Ontvangt de directeur wel al bedragen uit zijn of haar oudedagsverplichting en overlijdt hij of zij voor dat alle uitkeringen zijn gedaan, dan gaan de resterende termijnen over op de erfgenamen.

 

Natuurlijke personen

Het pensioen vererft niet aan alle erfgenamen, maar alleen aan hen die natuurlijke personen zijn. Dus niet aan bijvoorbeeld een goed doel.

 

Erfgenaam 

Ben jij erfgenaam van een directeur grootaandeelhouder dan is het verstandig om bij het afwikkelen van diens erfenis te kijken of er eventueel ouderdomspensioen is opgebouwd in de vorm van een oudedagsverplichting. Naast de aandelen in de besloten vennootschap vallen dan ook de uitkeringen uit dit pensioen in de nalatenschap en dat kan zeer de moeite waard zijn.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Erfenis

3 januari 2018
door: Mr. Chantal Lemmens
3 januari 2018
door: Mr. Chantal Lemmens
3 januari 2018
door: Mr. Chantal Lemmens

Geerfd ouderdomspensioen

 

Een erfenis kan uit van alles bestaan. Een woning, inboedel, sieraden, kunst, een auto, bankrekeningen, een onderneming, een lijfrentepolis.

Of met andere woorden: uit alles wat iemand bezat op het moment dat hij of zij overleed.

 

Ook uit uitkeringen uit ouderdomspensioen. En dat is nieuw. En geldt alleen als er sprake is van een oudedagsverplichting.

 

Oudedagsverplichting

In de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mag een directeur grootaandeelhouder er voor kiezen het door hem of haar in de eigen onderneming opgebouwde pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting.

 

Dit gebeurt tegen de fiscale waarde, zoals deze op de balans van de onderneming is opgenomen. Vervolgens rent het jaarlijks op met een door de wetgever vastgestelde marktrente.

 

De directeur mag het zo opgebouwde pensioen op een door hem of haar zelf gewenste datum, gelegen tussen vijf jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd tot twee maanden daarna, tot uitkering laten komen.

 

Het gespaarde bedrag wordt in twintig jaar na het door hem of haar bereikt hebben van de AOW-gerechtigde leeftijd uitgekeerd. Telkens met gelijke tussenpozen van maximaal een jaar.

 

Bij overlijden

Overlijdt de directeur voor dat de oudedagsverplichting is ingegaan, dan moet daartoe binnen twaalf maanden worden overgegaan en moet er uitgekeerd worden aan de erfgenamen.

 

Ontvangt de directeur wel al bedragen uit zijn of haar oudedagsverplichting en overlijdt hij of zij voor dat alle uitkeringen zijn gedaan, dan gaan de resterende termijnen over op de erfgenamen.

 

Natuurlijke personen

Het pensioen vererft niet aan alle erfgenamen, maar alleen aan hen die natuurlijke personen zijn. Dus niet aan bijvoorbeeld een goed doel.

 

Erfgenaam 

Ben jij erfgenaam van een directeur grootaandeelhouder dan is het verstandig om bij het afwikkelen van diens erfenis te kijken of er eventueel ouderdomspensioen is opgebouwd in de vorm van een oudedagsverplichting. Naast de aandelen in de besloten vennootschap vallen dan ook de uitkeringen uit dit pensioen in de nalatenschap en dat kan zeer de moeite waard zijn.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer