Echtscheiding

21 juli 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
21 juli 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
21 juli 2021
door: Mr. Chantal Lemmens

Winst of kasstroom

 

Het belangrijkste uitganspunt bij het bepalen of een ondernemer alimentatie kan betalen is zijn draagkracht. Ofwel: kan de ondernemer uit de middelen waarover hij beschikt iets af staan ten behoeve van de onderhoudsgerechtigde?

 

Voor een werknemer is het relatief makkelijk vast te stellen over welke middelen hij elke maand beschikt. Zijn salarisspecificaties en jaaropgaven maken dit snel duidelijk.

Voor een ondernemer is het moeilijker vast te stellen. En daarbij maakt het ook nog verschil of de ondernemer op eigen naam een onderneming drijft (de IB-ondernemer) of middels een rechtspersoon (vaak de directeur-grootaandeelhouder (DGA)).

 

Alhoewel bij beide ondernemers de winst een belangrijk uitganspunt vormt, is deze voor de ene ondernemer (de IB-ondernemer) belangrijker dan voor de andere (de DGA).

 

In deze column ga ik in op de wijze waarop de beschikbare middelen of te wel: het inkomen van de IB-ondernemer wordt vastgesteld. In een volgende column, zal ik hetzelfde doen maar dan voor de directeur-grootaandeelhouder.

 

Uitganspunt: de (gemiddelde) winst

Als uitganspunt bij het vaststellen van het inkomen van de IB-ondernemer wordt de door hem in zijn onderneming behaalde winst gehanteerd. Of beter: de gemiddelde bedrijfseconomische winst over de afgelopen drie jaar.

 

Probleem bij dit uitganspunt

De door de onderneming in de voorafgaande drie jaar behaalde winsten zeggen niets over de daadwerkelijk aanwezige middelen (liquiditeiten).

Het kan dus best zijn dat de alimentatie, welke op basis van de gemiddelde winst wordt vastgesteld, niet door de ondernemer kan worden betaald. Simpelweg omdat het geld niet aanwezig is.

 

Oplossing: prognose en kasstroom

Als ondernemer kunt u dit ‘probleem’ proberen op te lossen door de rechtbank inzicht te verschaffen in de huidige liquiditeitspositie van uw ondernemer. U kunt dit doen door de rechter inzicht te verschaffen in de kasstroom van uw onderneming.

 

Uit gepubliceerde uitspraken (van vooral het Gerechtshof Den Haag) blijkt dat in ieder geval dit gerechtshof van mening is dat bij het bepalen van de draagkracht van een IB-ondernemer de samenhang tussen de balans, de winst- en verliesrekening en de kasstroom beoordeeld moet worden. Dit om te voorkomen dat een andere benadering zou leiden tot een te hoog inkomen aan de zijde van de ondernemer.

 

Conclusie

Wilt u als IB-ondernemer voorkomen dat u na een echtscheiding te veel alimentatie moet betalen, dan is het verstandig om de rechtbank goed te informeren over de financiële situatie van uw onderneming. Dit kunt u doen door de rechtbank niet alleen inzicht te verschaffen in de recente jaarrekeningen en in de winst- en verliesrekeningen van de afgelopen drie jaar, maar ook door de kasstroomoverzichten van de afgelopen drie jaar te overleggen, als ook goede prognoses voor de toekomst. Zowel wat de te verwachten winst betreft, maar ook wat de te verwachten kasstroom betreft.

 

Heeft u hier hulp bij nodig of wilt u hier meer over weten? Belt u mij dan gerust. Ik help u graag verder.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Echtscheiding

21 juli 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
21 juli 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
21 juli 2021
door: Mr. Chantal Lemmens

Winst of kasstroom

 

Het belangrijkste uitganspunt bij het bepalen of een ondernemer alimentatie kan betalen is zijn draagkracht. Ofwel: kan de ondernemer uit de middelen waarover hij beschikt iets af staan ten behoeve van de onderhoudsgerechtigde?

 

Voor een werknemer is het relatief makkelijk vast te stellen over welke middelen hij elke maand beschikt. Zijn salarisspecificaties en jaaropgaven maken dit snel duidelijk.

Voor een ondernemer is het moeilijker vast te stellen. En daarbij maakt het ook nog verschil of de ondernemer op eigen naam een onderneming drijft (de IB-ondernemer) of middels een rechtspersoon (vaak de directeur-grootaandeelhouder (DGA)).

 

Alhoewel bij beide ondernemers de winst een belangrijk uitganspunt vormt, is deze voor de ene ondernemer (de IB-ondernemer) belangrijker dan voor de andere (de DGA).

 

In deze column ga ik in op de wijze waarop de beschikbare middelen of te wel: het inkomen van de IB-ondernemer wordt vastgesteld. In een volgende column, zal ik hetzelfde doen maar dan voor de directeur-grootaandeelhouder.

 

Uitganspunt: de (gemiddelde) winst

Als uitganspunt bij het vaststellen van het inkomen van de IB-ondernemer wordt de door hem in zijn onderneming behaalde winst gehanteerd. Of beter: de gemiddelde bedrijfseconomische winst over de afgelopen drie jaar.

 

Probleem bij dit uitganspunt

De door de onderneming in de voorafgaande drie jaar behaalde winsten zeggen niets over de daadwerkelijk aanwezige middelen (liquiditeiten).

Het kan dus best zijn dat de alimentatie, welke op basis van de gemiddelde winst wordt vastgesteld, niet door de ondernemer kan worden betaald. Simpelweg omdat het geld niet aanwezig is.

 

Oplossing: prognose en kasstroom

Als ondernemer kunt u dit ‘probleem’ proberen op te lossen door de rechtbank inzicht te verschaffen in de huidige liquiditeitspositie van uw ondernemer. U kunt dit doen door de rechter inzicht te verschaffen in de kasstroom van uw onderneming.

 

Uit gepubliceerde uitspraken (van vooral het Gerechtshof Den Haag) blijkt dat in ieder geval dit gerechtshof van mening is dat bij het bepalen van de draagkracht van een IB-ondernemer de samenhang tussen de balans, de winst- en verliesrekening en de kasstroom beoordeeld moet worden. Dit om te voorkomen dat een andere benadering zou leiden tot een te hoog inkomen aan de zijde van de ondernemer.

 

Conclusie

Wilt u als IB-ondernemer voorkomen dat u na een echtscheiding te veel alimentatie moet betalen, dan is het verstandig om de rechtbank goed te informeren over de financiële situatie van uw onderneming. Dit kunt u doen door de rechtbank niet alleen inzicht te verschaffen in de recente jaarrekeningen en in de winst- en verliesrekeningen van de afgelopen drie jaar, maar ook door de kasstroomoverzichten van de afgelopen drie jaar te overleggen, als ook goede prognoses voor de toekomst. Zowel wat de te verwachten winst betreft, maar ook wat de te verwachten kasstroom betreft.

 

Heeft u hier hulp bij nodig of wilt u hier meer over weten? Belt u mij dan gerust. Ik help u graag verder.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer