Erfenis

9 november 2018
door: Mr. Chantal Lemmens
9 november 2018
door: Mr. Chantal Lemmens
9 november 2018
door: Mr. Chantal Lemmens

testament

Door je ouder onterfd worden. Dat is heftig.

Door je ouder op zijn of haar sterfbed onterfd worden. Dat is nog heftiger.

Want dan rijst altijd de vraag, was dit wel de bedoeling? Of komt dit uit de koker van het lievelingetje van vader of moeder of uit die van de nieuwe partner?

En wat kun je er als onterfd kind tegen doen?

 

Met deze vraag lopen ze bij mij binnen. Kinderen die, zeg maar, op het laatste moment door hun ouders zijn onterfd. Boos zijn ze. Teleurgesteld ook.

Ze willen gerechtigheid. Hun erfdeel krijgen. Het testament vernietigen.

 

Dit laatste is niet makkelijk.

Als onterfd kind moet jij bewijzen dat jouw ouder op het moment van opstellen van het testament niet in staat was zijn of haar wil te bepalen. En dit is een moeilijke opdracht. Want hoe bewijs je dat?

 

Vaak zal dit uit het medische dossier van de ouder moeten blijken. Als kind krijg je dit dossier alleen niet. De huisarts en de medisch specialist hebben een beroepsgeheim en mogen het dossier niet aan jou afgeven.

 

Maar hoe kom je er als kind dan aan?

 

Er is een mogelijkheid en dat is om de rechter te verzoeken het beroepsgeheim van de hulpverlener te doorbreken.

Een rechter kan en mag dit als er sprake is van:

1. een recente wijziging van een testament waardoor jij bent onterfd;

2. er concrete aanwijzingen zijn om te vermoeden dat jouw ouder op het moment van het wijzigen van het testament niet in staat was zijn of haar wil te bepalen (wilsonbekwaam was); en

3. niet langs andere weg dan door inzake in het medisch dossier opheldering hierover kan worden verkregen.

 

Het eerste en derde punt is vaak niet zo moeilijk te onderbouwen. Het tweede punt is lastiger. Want wat verstaat de rechtbank onder concrete aanwijzingen van het vermoeden van wilsonbekwaamheid.Hieronder kan de rechtbank verschillende dingen verstaan, bijvoorbeeld: 

  • een verklaring van een psycholoog, waarin deze verklaart tijdens de behandelingen de indruk te hebben gekregen dat er sprake was van dementie bij de ouder; of
  • een behandelplan van een revalidatiecentrum waaruit blijkt dat de ouder zich niet goed meer kon uiten en niet alles meer leek te begrijpen.

 

Het is dus verstandig om, tijdens leven van jouw ouder, aan hem of haar verstrekte behandelplannen goed te bewaren.

Ook is het verstandig om, als je vermoed dat er sprake was van dementie, verklaringen bij de betrokken hulpverleners op te vragen over hoe zij jouw ouder hebben ervaren. Vaak zijn hulpverleners wel bereid daar iets over te verklaren. En dan heb jij de benodigde concrete aanwijzingen in handen om het medische dossier van jouw ouder mogelijk toch boven water te krijgen. En ben je een stap dichter bij een vernietiging van het voor jou negatieve testament.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Erfenis

9 november 2018
door: Mr. Chantal Lemmens
9 november 2018
door: Mr. Chantal Lemmens
9 november 2018
door: Mr. Chantal Lemmens

testament

Door je ouder onterfd worden. Dat is heftig.

Door je ouder op zijn of haar sterfbed onterfd worden. Dat is nog heftiger.

Want dan rijst altijd de vraag, was dit wel de bedoeling? Of komt dit uit de koker van het lievelingetje van vader of moeder of uit die van de nieuwe partner?

En wat kun je er als onterfd kind tegen doen?

 

Met deze vraag lopen ze bij mij binnen. Kinderen die, zeg maar, op het laatste moment door hun ouders zijn onterfd. Boos zijn ze. Teleurgesteld ook.

Ze willen gerechtigheid. Hun erfdeel krijgen. Het testament vernietigen.

 

Dit laatste is niet makkelijk.

Als onterfd kind moet jij bewijzen dat jouw ouder op het moment van opstellen van het testament niet in staat was zijn of haar wil te bepalen. En dit is een moeilijke opdracht. Want hoe bewijs je dat?

 

Vaak zal dit uit het medische dossier van de ouder moeten blijken. Als kind krijg je dit dossier alleen niet. De huisarts en de medisch specialist hebben een beroepsgeheim en mogen het dossier niet aan jou afgeven.

 

Maar hoe kom je er als kind dan aan?

 

Er is een mogelijkheid en dat is om de rechter te verzoeken het beroepsgeheim van de hulpverlener te doorbreken.

Een rechter kan en mag dit als er sprake is van:

1. een recente wijziging van een testament waardoor jij bent onterfd;

2. er concrete aanwijzingen zijn om te vermoeden dat jouw ouder op het moment van het wijzigen van het testament niet in staat was zijn of haar wil te bepalen (wilsonbekwaam was); en

3. niet langs andere weg dan door inzake in het medisch dossier opheldering hierover kan worden verkregen.

 

Het eerste en derde punt is vaak niet zo moeilijk te onderbouwen. Het tweede punt is lastiger. Want wat verstaat de rechtbank onder concrete aanwijzingen van het vermoeden van wilsonbekwaamheid.Hieronder kan de rechtbank verschillende dingen verstaan, bijvoorbeeld: 

  • een verklaring van een psycholoog, waarin deze verklaart tijdens de behandelingen de indruk te hebben gekregen dat er sprake was van dementie bij de ouder; of
  • een behandelplan van een revalidatiecentrum waaruit blijkt dat de ouder zich niet goed meer kon uiten en niet alles meer leek te begrijpen.

 

Het is dus verstandig om, tijdens leven van jouw ouder, aan hem of haar verstrekte behandelplannen goed te bewaren.

Ook is het verstandig om, als je vermoed dat er sprake was van dementie, verklaringen bij de betrokken hulpverleners op te vragen over hoe zij jouw ouder hebben ervaren. Vaak zijn hulpverleners wel bereid daar iets over te verklaren. En dan heb jij de benodigde concrete aanwijzingen in handen om het medische dossier van jouw ouder mogelijk toch boven water te krijgen. En ben je een stap dichter bij een vernietiging van het voor jou negatieve testament.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer