Erfenis

25 januari 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
25 januari 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
25 januari 2019
door: Mr. Chantal Lemmens

Levensverzekering

Je kent de constructie misschien wel. Of misschien heb je er zelf een. Een hypotheek met daaraan gekoppeld een levensverzekering.

 

Het doel van deze laatste is om bij overlijden van jou of jouw partner de hypotheek (volledig of gedeeltelijk) af te lossen. Dit vaak met als doel om de langstlevende in staat te stellen de woning te kunnen blijven bewonen.

 

Dat deze levensverzekering ook invloed kan hebben op de nalatenschap, daar wordt vaak geen rekening mee gehouden. Dit terwijl het verstandig is om dat wel te doen. Want afhankelijk van de begunstiging van deze levensverzekering kan de nalatenschap groter of kleiner zijn.

 

Een voorbeeld. Stel:

Man en vrouw zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd en hebben samen twee kinderen.

Tijdens hun huwelijk kopen ze een woning en financieren deze met een hypothecaire lening van € 300.000,00.

Aan de lening wordt een levensverzekering verpand, welke bij overlijden van één van hen € 150.000,00 uitkeert.

Als begunstigden op de levensverzekering wijzen de echtgenoten elkaar als eerste begunstigde aan.

 

Eén van hen overlijdt en de erfenis moet worden afgewikkeld. De woning is op dat moment € 600.000,00 waard en valt voor de helft in de nalatenschap van de overledene. De levensverzekering keert uit en met het uitgekeerde bedrag wordt de hyptheek gedeeltelijk afgelost. Er blijft een schuld over van € 150.000,00.

 

De uitkering uit levensverzekering komt de bank echter niet toe, nu de eerste begunstigde op de polis de langstlevende echtgenoot is. Hij of zij had deze € 150.000,00 moeten krijgen.

Nu de polis verpand was aan de bank, is de uitkering wel naar de bank gegaan en is de hypotheek ermee afgelost in plaats van dat de uitkering naar de overgebleven partner is gegaan. De partner heeft daarmede onverschuldigd aan de bank betaalt en krijgt daardoor een vordering op de erfenis ter hoogte van dit onverschuldigd betaalde bedrag (hier zijnde € 150.000,00).

 

De nalatenschap van de overledene bestaat in dit geval uit:

  • de helft van de waarde van de woning        ½ x € 600.000,00         € 300.000,00
  • de helft van de afgeloste hypotheek             ½ x € 150.000,00        €   75.000,00
  • en de vordering van de partner op de nalatenschap                       € 150.000,00

 

De nalatenschap bedraagt € 75.000,00. Ieder van de erfgenamen (overgebleven partner en de twee kinderen) erven € 25.000,00.

 

Hadden de man en de vrouw bij het afsluiten van de polis tot levensverzekering niet elkaar als eerste begunstigde aangemerkt, maar de hypotheekverstrekker, dan had de nalatenschap van de eerst overleden er anders uitgezien.

 

Niet de langstlevende partner zou dan recht gehad hebben op de uitkering uit levensverzekering, maar de bank.

Aflossing van de hypothecaire lening zou in dat geval dan ten voordele van alle erfgenamen gekomen zijn en niet alleen voor die van de langstlevende partner.

 

De nalatenschap van de eerst overleden partner had er dan als volgt uitgezien:

 

  • de helft van de waarde van de woning       ½ x € 600.000,00                     € 300.000,00
  • de helft van de afgeloste hypotheek             ½ x € 150.000,00                    € 75.000,00

 

De nalatenschap had in dat geval € 225.000,00 bedragen en ieder van de erfgenamen (langstlevende partner en de twee kinderen) had dan € 75.000,00 geërfd in plaats van € 25.000,00.

 

Kortom: de begunstiging bij een levensverzekering die verpand is aan een hypothecaire lening is van invloed op de hoogte van de nalatenschap. En daarmee moet dus zowel bij het afsluiten van de polis als bij het afwikkelen van de nalatenschap rekening gehouden worden.

 

Heb jij te maken met een nalatenschap waarin een verpande levensverzekering valt en weet je niet goed hoe hiermee om te gaan, neem dan contact met mij op. Ik help jou graag het uit te zoeken.

Maar, ik help je ook graag in het geval er nog niemand is overleden maar je wel graag wil weten of de begunstiging en verpanding in jouw geval geregeld is, zoals jij het wil. Neem ook dan gerust contact met mij op. Dan zoeken we dit samen uit. 


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Erfenis

25 januari 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
25 januari 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
25 januari 2019
door: Mr. Chantal Lemmens

Levensverzekering

Je kent de constructie misschien wel. Of misschien heb je er zelf een. Een hypotheek met daaraan gekoppeld een levensverzekering.

 

Het doel van deze laatste is om bij overlijden van jou of jouw partner de hypotheek (volledig of gedeeltelijk) af te lossen. Dit vaak met als doel om de langstlevende in staat te stellen de woning te kunnen blijven bewonen.

 

Dat deze levensverzekering ook invloed kan hebben op de nalatenschap, daar wordt vaak geen rekening mee gehouden. Dit terwijl het verstandig is om dat wel te doen. Want afhankelijk van de begunstiging van deze levensverzekering kan de nalatenschap groter of kleiner zijn.

 

Een voorbeeld. Stel:

Man en vrouw zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd en hebben samen twee kinderen.

Tijdens hun huwelijk kopen ze een woning en financieren deze met een hypothecaire lening van € 300.000,00.

Aan de lening wordt een levensverzekering verpand, welke bij overlijden van één van hen € 150.000,00 uitkeert.

Als begunstigden op de levensverzekering wijzen de echtgenoten elkaar als eerste begunstigde aan.

 

Eén van hen overlijdt en de erfenis moet worden afgewikkeld. De woning is op dat moment € 600.000,00 waard en valt voor de helft in de nalatenschap van de overledene. De levensverzekering keert uit en met het uitgekeerde bedrag wordt de hyptheek gedeeltelijk afgelost. Er blijft een schuld over van € 150.000,00.

 

De uitkering uit levensverzekering komt de bank echter niet toe, nu de eerste begunstigde op de polis de langstlevende echtgenoot is. Hij of zij had deze € 150.000,00 moeten krijgen.

Nu de polis verpand was aan de bank, is de uitkering wel naar de bank gegaan en is de hypotheek ermee afgelost in plaats van dat de uitkering naar de overgebleven partner is gegaan. De partner heeft daarmede onverschuldigd aan de bank betaalt en krijgt daardoor een vordering op de erfenis ter hoogte van dit onverschuldigd betaalde bedrag (hier zijnde € 150.000,00).

 

De nalatenschap van de overledene bestaat in dit geval uit:

  • de helft van de waarde van de woning        ½ x € 600.000,00         € 300.000,00
  • de helft van de afgeloste hypotheek             ½ x € 150.000,00        €   75.000,00
  • en de vordering van de partner op de nalatenschap                       € 150.000,00

 

De nalatenschap bedraagt € 75.000,00. Ieder van de erfgenamen (overgebleven partner en de twee kinderen) erven € 25.000,00.

 

Hadden de man en de vrouw bij het afsluiten van de polis tot levensverzekering niet elkaar als eerste begunstigde aangemerkt, maar de hypotheekverstrekker, dan had de nalatenschap van de eerst overleden er anders uitgezien.

 

Niet de langstlevende partner zou dan recht gehad hebben op de uitkering uit levensverzekering, maar de bank.

Aflossing van de hypothecaire lening zou in dat geval dan ten voordele van alle erfgenamen gekomen zijn en niet alleen voor die van de langstlevende partner.

 

De nalatenschap van de eerst overleden partner had er dan als volgt uitgezien:

 

  • de helft van de waarde van de woning       ½ x € 600.000,00                     € 300.000,00
  • de helft van de afgeloste hypotheek             ½ x € 150.000,00                    € 75.000,00

 

De nalatenschap had in dat geval € 225.000,00 bedragen en ieder van de erfgenamen (langstlevende partner en de twee kinderen) had dan € 75.000,00 geërfd in plaats van € 25.000,00.

 

Kortom: de begunstiging bij een levensverzekering die verpand is aan een hypothecaire lening is van invloed op de hoogte van de nalatenschap. En daarmee moet dus zowel bij het afsluiten van de polis als bij het afwikkelen van de nalatenschap rekening gehouden worden.

 

Heb jij te maken met een nalatenschap waarin een verpande levensverzekering valt en weet je niet goed hoe hiermee om te gaan, neem dan contact met mij op. Ik help jou graag het uit te zoeken.

Maar, ik help je ook graag in het geval er nog niemand is overleden maar je wel graag wil weten of de begunstiging en verpanding in jouw geval geregeld is, zoals jij het wil. Neem ook dan gerust contact met mij op. Dan zoeken we dit samen uit. 


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer