Erfenis

29 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
29 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
29 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens

Uitsluitingsclausule

 

Ik bepaal dat alles wat krachtens erfrecht door mijn overlijden wordt verkregen, met inbegrip van de opbrengsten daarvan en alles wat door zaaksvervanging daarvoor in de plaats komt, niet zal vallen in enige huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap die ontstaat of is ontstaan als gevolg van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Een en ander zal ook niet mogen worden betrokken in enig verrekenbeding tussen echtgenoten, geregistreerd partners of ongehuwde samenwoners.”

 

Deze bepaling, of een soortgelijke, vindt je vaak in een testament. De zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’. En hiermee voorkomt degene die overlijdt dat zijn of haar vermogen aan huidige of toekomstige partners van hun erfgename toekomt. Tenminste dat is de bedoeling.

 

Dat dit in de praktijk vaak wordt vergeten bleek mij recentelijk weer eens.

Wat was het geval:

Mevrouw had van haar overleden echtgenoot een redelijk vermogen geërfd.

Na diens overlijden leert zij een nieuwe man kennen. Zij kunnen het goed met elkaar vinden en mevrouw leent een behoorlijk bedrag aan hem uit. Van deze lening wordt netjes een overeenkomst opgesteld en het is voor beiden duidelijk dat meneer haar nog geld terug moet betalen.

De vriendschap wordt een liefdesrelatie en na verloop van tijd trouwen zij met elkaar. In gemeenschap van goederen.

Na enkele jaren blijkt de liefde bekoeld en besluiten ze uit elkaar te gaan.

Mevrouw wendt zich tot mij en vraagt zich af of zij nog iets kan met de lening. Of meneer deze nog aan haar terug moet betalen.

 

‘Dat hangt er vanaf’, zeg ik haar. ‘Had uw eerste echtgenoot een testament gemaakt?’

Mevrouw kijkt mij verbaasd aan.

‘Ja, dat had hij’, vertelt ze me aarzelend.

‘Stond daar een uitsluitingsclausule in?’

‘Dat weet ik niet.’

‘Alleen als er een uitsluitingsclausule in het testament staat, maakt u kans het uitgeleende bedrag weer terug te krijgen. Anders valt zowel uw vordering op uw man, als de schuld van uw man aan u, in de huwelijksgoederengemeenschap en deze vallen dus tegen elkaar weg’, leg ik haar uit.

Mevrouw kijkt mij aan. ‘Dus het testament is van belang?’

‘Ja’, antwoord ik. ‘En de vraag of u het uitgeleende bedrag bij uitsluiting heeft geërfd of niet’.

Mevrouw kijkt mij nog steeds verbaasd aan, maar belooft het testament van haar eerste echtgenoot aan mij toe te zenden. Hieruit zal blijken of zij het uitgeleende bedrag terug kan krijgen of dat dit door het huwelijk teniet is gegaan.

 


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Erfenis

29 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
29 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens
29 maart 2019
door: Mr. Chantal Lemmens

Uitsluitingsclausule

 

Ik bepaal dat alles wat krachtens erfrecht door mijn overlijden wordt verkregen, met inbegrip van de opbrengsten daarvan en alles wat door zaaksvervanging daarvoor in de plaats komt, niet zal vallen in enige huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap die ontstaat of is ontstaan als gevolg van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Een en ander zal ook niet mogen worden betrokken in enig verrekenbeding tussen echtgenoten, geregistreerd partners of ongehuwde samenwoners.”

 

Deze bepaling, of een soortgelijke, vindt je vaak in een testament. De zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’. En hiermee voorkomt degene die overlijdt dat zijn of haar vermogen aan huidige of toekomstige partners van hun erfgename toekomt. Tenminste dat is de bedoeling.

 

Dat dit in de praktijk vaak wordt vergeten bleek mij recentelijk weer eens.

Wat was het geval:

Mevrouw had van haar overleden echtgenoot een redelijk vermogen geërfd.

Na diens overlijden leert zij een nieuwe man kennen. Zij kunnen het goed met elkaar vinden en mevrouw leent een behoorlijk bedrag aan hem uit. Van deze lening wordt netjes een overeenkomst opgesteld en het is voor beiden duidelijk dat meneer haar nog geld terug moet betalen.

De vriendschap wordt een liefdesrelatie en na verloop van tijd trouwen zij met elkaar. In gemeenschap van goederen.

Na enkele jaren blijkt de liefde bekoeld en besluiten ze uit elkaar te gaan.

Mevrouw wendt zich tot mij en vraagt zich af of zij nog iets kan met de lening. Of meneer deze nog aan haar terug moet betalen.

 

‘Dat hangt er vanaf’, zeg ik haar. ‘Had uw eerste echtgenoot een testament gemaakt?’

Mevrouw kijkt mij verbaasd aan.

‘Ja, dat had hij’, vertelt ze me aarzelend.

‘Stond daar een uitsluitingsclausule in?’

‘Dat weet ik niet.’

‘Alleen als er een uitsluitingsclausule in het testament staat, maakt u kans het uitgeleende bedrag weer terug te krijgen. Anders valt zowel uw vordering op uw man, als de schuld van uw man aan u, in de huwelijksgoederengemeenschap en deze vallen dus tegen elkaar weg’, leg ik haar uit.

Mevrouw kijkt mij aan. ‘Dus het testament is van belang?’

‘Ja’, antwoord ik. ‘En de vraag of u het uitgeleende bedrag bij uitsluiting heeft geërfd of niet’.

Mevrouw kijkt mij nog steeds verbaasd aan, maar belooft het testament van haar eerste echtgenoot aan mij toe te zenden. Hieruit zal blijken of zij het uitgeleende bedrag terug kan krijgen of dat dit door het huwelijk teniet is gegaan.

 


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer