Erfenis

15 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
15 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
15 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens

Legitieme massa

 

Ik sta voor mijn dossierkast en kijk naar de dossiers die er in hangen. Mijn oog valt op een erfrechtdossiers. ‘Hmm’, denk ik, ‘hoe zou het hier mee staan? Zou ‘broerlief’ zich (eindelijk) bij de waarde van de legitieme massa hebben neergelegd? Althans, bij de waarde zoals deze door de executeur en, namens haar, de notaris is berekend? Ik vraag het me af. Toch maar weer eens informeren.’

 

Dat de legitieme massa vaker voor problemen zorgt, merk ik niet alleen in mijn eigen dossiers. Ik zie het ook in de literatuur en in gepubliceerde uitspraken. Er wordt namelijk best vaak over geprocedeerd.

 

Maar wat is de legitieme massa eigenlijk? En waarom zorgt deze vaak voor problemen?

 

De wet formuleert de legitieme massa als volgt:

De legitieme massa bestaat uit ‘de waarde van de goederen der nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden vermeld in artikel 7 lid 1 onder a tot en met c en f. Buiten beschouwing blijven giften waaruit schulden als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder i zijn ontstaan.

 

Dit lijkt een redelijk makkelijke optel- en aftreksom. Toch?

 

Niet altijd dus, want er kan over alle onderdelen van deze optel- en aftreksom verschillend gedacht worden. En dat gebeurt dus ook met enige regelmaat.

 

In mijn dossier bestaat er bijvoorbeeld discussie over de waarde van de goederen van de nalatenschap. De onterfde broer is het niet eens met de waarde van de woning, welke de overledene nog bezat ten tijde van het overlijden. En het lukt partijen maar niet om daar overeenstemming over te bereiken. Een gerechtelijke procedure is de enige oplossing.

 

Maar ook de andere onderdelen van de optel- en aftreksom kunnen tot problemen leiden. Want welke giften tellen mee? En hoever terug mag er gegaan worden om te kijken of er giften gedaan zijn? En in dat kader, hoe bewijs je eventueel lang geleden gedane giften? Wie moet daar de bewijsstukken van overleggen?

En wat als er giften zijn geweest maar de uitkomst van de optel- en aftreksom is nu nihil of zelfs negatief?

 

Allemaal vragen/onzekerheden dus waar je tegenaan kunt lopen als je de legitieme massa wilt berekenen.

 

Zit jij ook in de situatie waarin de legitieme massa berekend moet worden en weet je niet goed hoe dit aan te pakken en waar rekening mee te houden, neem dan gerust contact met mij op. Ik kijk graag met je mee.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Erfenis

15 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
15 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens
15 januari 2021
door: Mr. Chantal Lemmens

Legitieme massa

 

Ik sta voor mijn dossierkast en kijk naar de dossiers die er in hangen. Mijn oog valt op een erfrechtdossiers. ‘Hmm’, denk ik, ‘hoe zou het hier mee staan? Zou ‘broerlief’ zich (eindelijk) bij de waarde van de legitieme massa hebben neergelegd? Althans, bij de waarde zoals deze door de executeur en, namens haar, de notaris is berekend? Ik vraag het me af. Toch maar weer eens informeren.’

 

Dat de legitieme massa vaker voor problemen zorgt, merk ik niet alleen in mijn eigen dossiers. Ik zie het ook in de literatuur en in gepubliceerde uitspraken. Er wordt namelijk best vaak over geprocedeerd.

 

Maar wat is de legitieme massa eigenlijk? En waarom zorgt deze vaak voor problemen?

 

De wet formuleert de legitieme massa als volgt:

De legitieme massa bestaat uit ‘de waarde van de goederen der nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden vermeld in artikel 7 lid 1 onder a tot en met c en f. Buiten beschouwing blijven giften waaruit schulden als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder i zijn ontstaan.

 

Dit lijkt een redelijk makkelijke optel- en aftreksom. Toch?

 

Niet altijd dus, want er kan over alle onderdelen van deze optel- en aftreksom verschillend gedacht worden. En dat gebeurt dus ook met enige regelmaat.

 

In mijn dossier bestaat er bijvoorbeeld discussie over de waarde van de goederen van de nalatenschap. De onterfde broer is het niet eens met de waarde van de woning, welke de overledene nog bezat ten tijde van het overlijden. En het lukt partijen maar niet om daar overeenstemming over te bereiken. Een gerechtelijke procedure is de enige oplossing.

 

Maar ook de andere onderdelen van de optel- en aftreksom kunnen tot problemen leiden. Want welke giften tellen mee? En hoever terug mag er gegaan worden om te kijken of er giften gedaan zijn? En in dat kader, hoe bewijs je eventueel lang geleden gedane giften? Wie moet daar de bewijsstukken van overleggen?

En wat als er giften zijn geweest maar de uitkomst van de optel- en aftreksom is nu nihil of zelfs negatief?

 

Allemaal vragen/onzekerheden dus waar je tegenaan kunt lopen als je de legitieme massa wilt berekenen.

 

Zit jij ook in de situatie waarin de legitieme massa berekend moet worden en weet je niet goed hoe dit aan te pakken en waar rekening mee te houden, neem dan gerust contact met mij op. Ik kijk graag met je mee.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer