Estate planning

2 augustus 2016
door: Mr. Chantal Lemmens
2 augustus 2016
door: Mr. Chantal Lemmens
2 augustus 2016
door: Mr. Chantal Lemmens

Pensioenopbouw lege huls

 

Als ondernemer probeer je niet alleen je huidige financiële situatie zo goed als mogelijk te regelen. Ook voor de toekomst probeer je de nodige financiële zekerheden in te bouwen. Een voorbeeld van een toekomstige financiële zekerheid is jouw pensioen.

 

Verschillende pensioenopbouw mogelijkheden

Als ondernemer heb je verschillende mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Dit kan door pensioen op te bouwen bij een externe verzekeraar. Het kan ook door zelf pensioen op te gaan bouwen; het zogenaamde pensioen in eigen beheer.

 

Huwelijksgoederengemeenschap

Voor beide pensioenen geldt dat als deze in een huwelijksgoederengemeenschap vallen, deze bij een eventuele echtscheiding verdeeld moeten worden.

 

Het verdelen van het pensioen opgebouwd bij een externe pensioenverzekeraar leidt niet vaak tot problemen.

 

Het verdelen van het in eigen beheer opgebouwde pensioen is lastiger. Dit kan tot allerlei problemen leiden.

 

Verdelen van het in eigen beheer opgebouwd pensioen: één van de problemen

Eén probleem waar je als ondernemer bij het verdelen van het pensioen in eigen beheer mee te maken kunt krijgen, is de verplichting om het deel van jouw ex in dit pensioen af te moeten storten.

 

In het geval het vermogen van jouw pensioen in eigen beheer even hoog is als de pensioenaanspraak is afstorten van een deel geen probleem.  Dit is anders als er sprake is van een dekkingstekort (het door jou opgebouwde vermogen is lager dan de pensioenaanspraak). In deze gevallen kan het af storten van het deel van jouw ex er toe leiden dat het volledige vermogen, of het grootste gedeelte van het opgebouwde vermogen wegvloeit. Er kan dan te weinig vermogen achterblijven om jouw deel van de pensioenaanspraak op termijn te kunnen voldoen.

Jouw ex heeft in dit geval wel de beschikking over zijn of haar deel. Dit terwijl het voor jou (degene die het vermogen voor het pensioen heeft opgebouwd) nog maar de vraag is of er te zijner tijd pensioen uitbetaald kan worden. Jij kunt in dit geval dus met een “lege huls” achter blijven.

 

Oplossing van Hof Den Haag?

Deze “uitkomst” achtte het Hof Den Haag niet juist. uitspraak

Zij oordeelde in een recent arrest dat het redelijk was als beide ex-partners, in het licht van hun postrelationele solidariteit, het dekkingstekort evenredig voor hun rekening zouden nemen.

Het Hof Den Haag kon tot deze uitspraak komen, omdat de ondernemer, die op afstorting werd aangesproken, met stukken voldoende aannemelijk had gemaakt dat:

 • er sprake was van een dekkingstekort binnen de pensioen BV; dat

 • afstorting van de gelden ten behoeve van de vrouw (in dat geval) zou leiden tot een technisch faillissement van de pensioen BV, en dat

 • er geen andere liquide middelen aanwezig waren om de onderdekking aan te zuiveren.

 

Dit arrest lijkt dus de weg te openen om als ondernemer onder het volledig afstorten van het deel van jouw ex in het opgebouwde pensioen in eigen beheer uit te komen. Echter, je zult als ondernemer dan wel je financiële administratie op orde moeten hebben en aan moeten kunnen tonen dat:

 • er sprake is van een dekkingstekort; dat

 • deze onderdekking op geen enkele andere wijze met liquide middelen kan worden aangevuld; en dat

 • het afstorten van het jouw ex toekomende bedrag tot een (technisch) faillissement zou (kunnen) leiden.

   

 Lukt het om deze stukken te verzamelen en over te leggen, dan maak je als ondernemer wel een redelijke kans om bij een echtscheiding toch nog een gedeelte van het in eigen beheer opgebouwde pensioen zelf te mogen behouden.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Estate planning

2 augustus 2016
door: Mr. Chantal Lemmens
2 augustus 2016
door: Mr. Chantal Lemmens
2 augustus 2016
door: Mr. Chantal Lemmens

Pensioenopbouw lege huls

 

Als ondernemer probeer je niet alleen je huidige financiële situatie zo goed als mogelijk te regelen. Ook voor de toekomst probeer je de nodige financiële zekerheden in te bouwen. Een voorbeeld van een toekomstige financiële zekerheid is jouw pensioen.

 

Verschillende pensioenopbouw mogelijkheden

Als ondernemer heb je verschillende mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Dit kan door pensioen op te bouwen bij een externe verzekeraar. Het kan ook door zelf pensioen op te gaan bouwen; het zogenaamde pensioen in eigen beheer.

 

Huwelijksgoederengemeenschap

Voor beide pensioenen geldt dat als deze in een huwelijksgoederengemeenschap vallen, deze bij een eventuele echtscheiding verdeeld moeten worden.

 

Het verdelen van het pensioen opgebouwd bij een externe pensioenverzekeraar leidt niet vaak tot problemen.

 

Het verdelen van het in eigen beheer opgebouwde pensioen is lastiger. Dit kan tot allerlei problemen leiden.

 

Verdelen van het in eigen beheer opgebouwd pensioen: één van de problemen

Eén probleem waar je als ondernemer bij het verdelen van het pensioen in eigen beheer mee te maken kunt krijgen, is de verplichting om het deel van jouw ex in dit pensioen af te moeten storten.

 

In het geval het vermogen van jouw pensioen in eigen beheer even hoog is als de pensioenaanspraak is afstorten van een deel geen probleem.  Dit is anders als er sprake is van een dekkingstekort (het door jou opgebouwde vermogen is lager dan de pensioenaanspraak). In deze gevallen kan het af storten van het deel van jouw ex er toe leiden dat het volledige vermogen, of het grootste gedeelte van het opgebouwde vermogen wegvloeit. Er kan dan te weinig vermogen achterblijven om jouw deel van de pensioenaanspraak op termijn te kunnen voldoen.

Jouw ex heeft in dit geval wel de beschikking over zijn of haar deel. Dit terwijl het voor jou (degene die het vermogen voor het pensioen heeft opgebouwd) nog maar de vraag is of er te zijner tijd pensioen uitbetaald kan worden. Jij kunt in dit geval dus met een “lege huls” achter blijven.

 

Oplossing van Hof Den Haag?

Deze “uitkomst” achtte het Hof Den Haag niet juist. uitspraak

Zij oordeelde in een recent arrest dat het redelijk was als beide ex-partners, in het licht van hun postrelationele solidariteit, het dekkingstekort evenredig voor hun rekening zouden nemen.

Het Hof Den Haag kon tot deze uitspraak komen, omdat de ondernemer, die op afstorting werd aangesproken, met stukken voldoende aannemelijk had gemaakt dat:

 • er sprake was van een dekkingstekort binnen de pensioen BV; dat

 • afstorting van de gelden ten behoeve van de vrouw (in dat geval) zou leiden tot een technisch faillissement van de pensioen BV, en dat

 • er geen andere liquide middelen aanwezig waren om de onderdekking aan te zuiveren.

 

Dit arrest lijkt dus de weg te openen om als ondernemer onder het volledig afstorten van het deel van jouw ex in het opgebouwde pensioen in eigen beheer uit te komen. Echter, je zult als ondernemer dan wel je financiële administratie op orde moeten hebben en aan moeten kunnen tonen dat:

 • er sprake is van een dekkingstekort; dat

 • deze onderdekking op geen enkele andere wijze met liquide middelen kan worden aangevuld; en dat

 • het afstorten van het jouw ex toekomende bedrag tot een (technisch) faillissement zou (kunnen) leiden.

   

 Lukt het om deze stukken te verzamelen en over te leggen, dan maak je als ondernemer wel een redelijke kans om bij een echtscheiding toch nog een gedeelte van het in eigen beheer opgebouwde pensioen zelf te mogen behouden.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer