Estate planning

31 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
31 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
31 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

spaartaks 2017

Heb jij vermogen dan kan het zijn dat je hierover vermogensbelasting (de zogenaamde ‘spaartaks’) moet betalen.

 

Of jij daadwerkelijk deze ‘spaartaks’ moet betalen hangt af van jouw situatie en de hoogte van jouw vermogen.

Als je alleenstaand bent gaat het om alleen jouw eigen vermogen. Heb je een fiscaal partner, dan gaat het om jullie gezamenlijke vermogen.

 

Hoe bereken je jouw vermogen?

Het vermogen bestaat uit de waarde van jouw of jullie bezittingen op 1 januari van het jaar waarover je aangifte moet doen, minus de waarde van jouw of jullie schulden per dezelfde datum.

Van dit bedrag haal je nog het heffingsvrij vermogen af en houd je dan een positief bedrag over, dan is dat jouw of jullie vermogen waar jij/jullie belasting over moet(en) betalen.

 

Een kort rekenvoorbeeld om dit duidelijk te maken:

Stel: Je bent in 2016 het gehele jaar gehuwd geweest en hebt het gehele jaar een fiscaal partner gehad. Het gezamenlijke vermogen van jou en jouw partner bedroeg op 1 januari € 100.000,00 en de totale waarde van jullie schulden bedroeg op dat moment € 11.126,00. In totaal bedroeg het gezamenlijke vermogen € 100.000,00 minus € 11.126,00 is € 88.874,00.

Van dit bedrag mogen jullie in 2016 gezamenlijk 2 x € 24.437 = € 48.874,00 belastingvrij houden (het zogenaamde heffingsvrij vermogen), zodat het vermogen waarover belasting moet worden betaald € 100.000,00 minus € 11.126,00 minus € 48.874,00 is € 40.000,00 bedroeg.

 

Hoeveel belasting (vermogensrendementsheffing) moet je dan betalen?

Tot en met 2016

Tot en met 2016 ging de belastingdienst er vanuit dat jij over jouw vermogen een rendement behaalde van 4%. Over dat rendement moest je dan 30% belasting betalen, zodat je per saldo 1,2% belasting betaalde over jouw belastbaar vermogen.

 

Stel nu dat jouw vermogen in 2016 € 40.000,00 bedroeg.

De belastingdienst ging er dan vanuit dat jij over dit vermogen 4% aan rendement zou genereren en dus 4% over € 40.000,00 is € 1.600,00.

Over dit rendement van € 1.600,00 moest je dan weer 30% belasting betalen, zodat jij over jouw vermogen van € 40.000,00 uiteindelijk 30% van € 1.600,00 = € 480,00 vermogensbelasting/spaartaks moest betalen.

 

Vanaf 2017

Vanaf 2017 wordt de door jou te betalen belasting anders berekend. Er wordt niet meer gerekend met 4% rendement over het volledige vermogen, maar het rendement wordt bepaald aan de hand van 3 schijven en 2 percentages.

 

Met ingang van 2017 wordt het door jou te behalen, fictieve, rendement vastgesteld als volgt:

 

Schijf Vermogen Percentage 1,63% Percentage 5,39%
1 tot € 75.000,00 67% 33%
2 vanaf € 75.000,00 tot € 975.000,00 21% 79%
3 Vanaf € 975.000,00 0% 100%

 

 

Net als in 2016 en daarvoor, moet je over het fictief vastgestelde rendement 30% belasting betalen.

 

Een rekenvoorbeeld om het wat te verduidelijken.

Stel: jouw vermogen over 2017 bedroeg wederom € 40.000,00. Dit is lager dan € 75.000,00. Dit vermogen valt in de eerste schijf. De belastingdienst gaat er dan vanuit dat jij over 67% van dit vermogen een rendement van 1,63% hebt behaald en over 33% van dit vermogen een rendement van 5,39%.

De belastingdienst gaat er vanuit dat jij over jouw vermogen van € 40.000,00 het volgende rendement hebt behaald:

67% van € 40.000,00 is € 26.800,00            1,63% van € 26.800,00 is € 436,84

33% van € 40.000,00 is € 13.200,00            5,39% van € 13.200,00 is € 711,48

Het totale rendement dat jij volgens de belastingdienst op jouw vermogen zou hebben behaald bedraagt € 436,84 plus € 711,48 is € 1.148,32.

Over dit rendement moet je dan 30% belasting betalen, zodat jij over jouw vermogen van € 40.000,00 in 2017 uiteindelijk 30% van € 1.148,32 is € 345,00 vermogensbelasting/spaartaks moet betalen.

 

Conclusie:

Het berekenen van het bedrag dat je aan vermogensbelasting moet betalen wordt er in 2017  niet makkelijker op, maar het bedrag dat je moet betalen kan in veel gevallen wel lager uitpakken dan in 2016. De wijziging kan een positief resultaat hebben en het is in ieder geval de moeite waard om, ook bij een echtscheiding, met deze nieuwe rekenmethode rekening te houden en hier het meeste uit te halen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Estate planning

31 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
31 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
31 januari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

spaartaks 2017

Heb jij vermogen dan kan het zijn dat je hierover vermogensbelasting (de zogenaamde ‘spaartaks’) moet betalen.

 

Of jij daadwerkelijk deze ‘spaartaks’ moet betalen hangt af van jouw situatie en de hoogte van jouw vermogen.

Als je alleenstaand bent gaat het om alleen jouw eigen vermogen. Heb je een fiscaal partner, dan gaat het om jullie gezamenlijke vermogen.

 

Hoe bereken je jouw vermogen?

Het vermogen bestaat uit de waarde van jouw of jullie bezittingen op 1 januari van het jaar waarover je aangifte moet doen, minus de waarde van jouw of jullie schulden per dezelfde datum.

Van dit bedrag haal je nog het heffingsvrij vermogen af en houd je dan een positief bedrag over, dan is dat jouw of jullie vermogen waar jij/jullie belasting over moet(en) betalen.

 

Een kort rekenvoorbeeld om dit duidelijk te maken:

Stel: Je bent in 2016 het gehele jaar gehuwd geweest en hebt het gehele jaar een fiscaal partner gehad. Het gezamenlijke vermogen van jou en jouw partner bedroeg op 1 januari € 100.000,00 en de totale waarde van jullie schulden bedroeg op dat moment € 11.126,00. In totaal bedroeg het gezamenlijke vermogen € 100.000,00 minus € 11.126,00 is € 88.874,00.

Van dit bedrag mogen jullie in 2016 gezamenlijk 2 x € 24.437 = € 48.874,00 belastingvrij houden (het zogenaamde heffingsvrij vermogen), zodat het vermogen waarover belasting moet worden betaald € 100.000,00 minus € 11.126,00 minus € 48.874,00 is € 40.000,00 bedroeg.

 

Hoeveel belasting (vermogensrendementsheffing) moet je dan betalen?

Tot en met 2016

Tot en met 2016 ging de belastingdienst er vanuit dat jij over jouw vermogen een rendement behaalde van 4%. Over dat rendement moest je dan 30% belasting betalen, zodat je per saldo 1,2% belasting betaalde over jouw belastbaar vermogen.

 

Stel nu dat jouw vermogen in 2016 € 40.000,00 bedroeg.

De belastingdienst ging er dan vanuit dat jij over dit vermogen 4% aan rendement zou genereren en dus 4% over € 40.000,00 is € 1.600,00.

Over dit rendement van € 1.600,00 moest je dan weer 30% belasting betalen, zodat jij over jouw vermogen van € 40.000,00 uiteindelijk 30% van € 1.600,00 = € 480,00 vermogensbelasting/spaartaks moest betalen.

 

Vanaf 2017

Vanaf 2017 wordt de door jou te betalen belasting anders berekend. Er wordt niet meer gerekend met 4% rendement over het volledige vermogen, maar het rendement wordt bepaald aan de hand van 3 schijven en 2 percentages.

 

Met ingang van 2017 wordt het door jou te behalen, fictieve, rendement vastgesteld als volgt:

 

Schijf Vermogen Percentage 1,63% Percentage 5,39%
1 tot € 75.000,00 67% 33%
2 vanaf € 75.000,00 tot € 975.000,00 21% 79%
3 Vanaf € 975.000,00 0% 100%

 

 

Net als in 2016 en daarvoor, moet je over het fictief vastgestelde rendement 30% belasting betalen.

 

Een rekenvoorbeeld om het wat te verduidelijken.

Stel: jouw vermogen over 2017 bedroeg wederom € 40.000,00. Dit is lager dan € 75.000,00. Dit vermogen valt in de eerste schijf. De belastingdienst gaat er dan vanuit dat jij over 67% van dit vermogen een rendement van 1,63% hebt behaald en over 33% van dit vermogen een rendement van 5,39%.

De belastingdienst gaat er vanuit dat jij over jouw vermogen van € 40.000,00 het volgende rendement hebt behaald:

67% van € 40.000,00 is € 26.800,00            1,63% van € 26.800,00 is € 436,84

33% van € 40.000,00 is € 13.200,00            5,39% van € 13.200,00 is € 711,48

Het totale rendement dat jij volgens de belastingdienst op jouw vermogen zou hebben behaald bedraagt € 436,84 plus € 711,48 is € 1.148,32.

Over dit rendement moet je dan 30% belasting betalen, zodat jij over jouw vermogen van € 40.000,00 in 2017 uiteindelijk 30% van € 1.148,32 is € 345,00 vermogensbelasting/spaartaks moet betalen.

 

Conclusie:

Het berekenen van het bedrag dat je aan vermogensbelasting moet betalen wordt er in 2017  niet makkelijker op, maar het bedrag dat je moet betalen kan in veel gevallen wel lager uitpakken dan in 2016. De wijziging kan een positief resultaat hebben en het is in ieder geval de moeite waard om, ook bij een echtscheiding, met deze nieuwe rekenmethode rekening te houden en hier het meeste uit te halen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer