Estate planning

21 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
21 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
21 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

vermogensbelasting betalen

 

Bij de vermogende belastingbetaler bestaat vanaf 2011 steeds meer onrust en onvrede over het door de belastingdienst gehanteerde fictieve rendement van 4%’. Dat stelde de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad vorig jaar in zijn advies aan de Hoge Raad.

 

Deze onvrede lijkt ook de Bond van Belastingbetalers te hebben bereikt. Zij lijkt van mening te zijn dat het door de belastingdienst gehanteerde percentage in de jaren na 2011 in strijd is met het eigendomsrecht.

 

Proefprocedures

Om het percentage mogelijk naar beneden te krijgen, is de Bond van belastingbetalers betrokken bij een zestal ‘proefprocedures’ bij de rechtbank. In deze procedures stelden belastingplichtigen zich op het standpunt dat in de jaren 2013 en 2014 het fictieve rendement van 4% te veel afwijkt van het rendement dat daadwerkelijk kon worden behaald. De belastingplichtigen zijn van mening dat het gehanteerde fictieve rendement in strijd is met het Europese verdrag, dan wel met het eigendomsrecht van de bezitter van het vermogen.

 

In twee van deze procedures heeft de rechtbank recentelijk uitspraak gedaan. Evenals de Hoge Raad voor de jaren 2010 en 2011 heeft geoordeeld, concludeert de rechtbank ook voor de jaren 2013 en 2014 dat het percentage van 4% niet in strijd is met het eigendomsrecht. Of met andere woorden, volgens de rechtbank mag en kan de belastingdienst gewoon 4% rendement rekenen over het vermogen, ook al wordt dit rendement niet daadwerkelijk gehaald.

 

Deze uitspraak was voor de Bond van Belastingbetalers een teleurstellende, maar heeft volgens hen ‘nog geen definitieve gevolgen’.

 

Hoge Raad

De uitspraken van de andere vier procedures moeten nog afgewacht worden en daarna worden alle zaken door de Bond voorgelegd aan de Hoge Raad. Pas met het oordeel van de Hoge Raad zal definitief duidelijk zijn of ook over de jaren 2013 en 2014 het hanteren van een fictief rendement van 4% redelijk is of niet.

 

Dit oordeel van de Hoge Raad zal echter nog even op zich laten wachten. Voor vermogende belastingplichtigen blijft het dus nog onzeker of zij over de jaren 2013 en 2014 1,2% belasting over hun vermogen moeten betalen, of wellicht toch minder.

Zeker voor die belastingplichtigen die over deze jaren een aanzienlijk lager rendement op hun vermogen hebben behaald dan 4% blijft het dus nog even spannend.

 

Wat als jij in 2013 of 2014 belasting hebt betaald vanwege het hebben van vermogen?

Mocht jij in 2013 en/of 2014 ook een aanzienlijk vermogen hebben gehad en daar een laag rendement op hebben behaald, dan zou de te verwachten uitspraak van de Hoge Raad ook voor jou van belang kunnen zijn. Zeker indien het rendement dat jij hebt behaald in totaal lager was dan de 1,2% aan belasting die je over dat vermogen hebt moeten betalen.

Voor belastingplichtigen zoals jij is het dan ook van belang om kennis te nemen van de uitspraak van de Hoge Raad, zodra deze wordt gewezen. Afhankelijk van deze uitspraak heb jij dan immers het juiste bedrag aan belasting betaald of mogelijk zelfs teveel.

 

Zodra de uitspraak van de Hoge Raad in deze kwestie bekend is, informeer ik jou daar natuurlijk graag over.

Tot die tijd zal jij je aan de huidige regeling van de belastingdienst moeten houden en zal je tot en met 2016 1,2% aan belasting over jouw vermogen moeten afdragen. Ook als je dat rendement feitelijk niet hebt behaald.

Vanaf januari 2017 gelden er andere normen. Wil je hier meer over weten, lees dan ook mijn artikel van 31 januari 2017:


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Estate planning

21 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
21 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
21 februari 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

vermogensbelasting betalen

 

Bij de vermogende belastingbetaler bestaat vanaf 2011 steeds meer onrust en onvrede over het door de belastingdienst gehanteerde fictieve rendement van 4%’. Dat stelde de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad vorig jaar in zijn advies aan de Hoge Raad.

 

Deze onvrede lijkt ook de Bond van Belastingbetalers te hebben bereikt. Zij lijkt van mening te zijn dat het door de belastingdienst gehanteerde percentage in de jaren na 2011 in strijd is met het eigendomsrecht.

 

Proefprocedures

Om het percentage mogelijk naar beneden te krijgen, is de Bond van belastingbetalers betrokken bij een zestal ‘proefprocedures’ bij de rechtbank. In deze procedures stelden belastingplichtigen zich op het standpunt dat in de jaren 2013 en 2014 het fictieve rendement van 4% te veel afwijkt van het rendement dat daadwerkelijk kon worden behaald. De belastingplichtigen zijn van mening dat het gehanteerde fictieve rendement in strijd is met het Europese verdrag, dan wel met het eigendomsrecht van de bezitter van het vermogen.

 

In twee van deze procedures heeft de rechtbank recentelijk uitspraak gedaan. Evenals de Hoge Raad voor de jaren 2010 en 2011 heeft geoordeeld, concludeert de rechtbank ook voor de jaren 2013 en 2014 dat het percentage van 4% niet in strijd is met het eigendomsrecht. Of met andere woorden, volgens de rechtbank mag en kan de belastingdienst gewoon 4% rendement rekenen over het vermogen, ook al wordt dit rendement niet daadwerkelijk gehaald.

 

Deze uitspraak was voor de Bond van Belastingbetalers een teleurstellende, maar heeft volgens hen ‘nog geen definitieve gevolgen’.

 

Hoge Raad

De uitspraken van de andere vier procedures moeten nog afgewacht worden en daarna worden alle zaken door de Bond voorgelegd aan de Hoge Raad. Pas met het oordeel van de Hoge Raad zal definitief duidelijk zijn of ook over de jaren 2013 en 2014 het hanteren van een fictief rendement van 4% redelijk is of niet.

 

Dit oordeel van de Hoge Raad zal echter nog even op zich laten wachten. Voor vermogende belastingplichtigen blijft het dus nog onzeker of zij over de jaren 2013 en 2014 1,2% belasting over hun vermogen moeten betalen, of wellicht toch minder.

Zeker voor die belastingplichtigen die over deze jaren een aanzienlijk lager rendement op hun vermogen hebben behaald dan 4% blijft het dus nog even spannend.

 

Wat als jij in 2013 of 2014 belasting hebt betaald vanwege het hebben van vermogen?

Mocht jij in 2013 en/of 2014 ook een aanzienlijk vermogen hebben gehad en daar een laag rendement op hebben behaald, dan zou de te verwachten uitspraak van de Hoge Raad ook voor jou van belang kunnen zijn. Zeker indien het rendement dat jij hebt behaald in totaal lager was dan de 1,2% aan belasting die je over dat vermogen hebt moeten betalen.

Voor belastingplichtigen zoals jij is het dan ook van belang om kennis te nemen van de uitspraak van de Hoge Raad, zodra deze wordt gewezen. Afhankelijk van deze uitspraak heb jij dan immers het juiste bedrag aan belasting betaald of mogelijk zelfs teveel.

 

Zodra de uitspraak van de Hoge Raad in deze kwestie bekend is, informeer ik jou daar natuurlijk graag over.

Tot die tijd zal jij je aan de huidige regeling van de belastingdienst moeten houden en zal je tot en met 2016 1,2% aan belasting over jouw vermogen moeten afdragen. Ook als je dat rendement feitelijk niet hebt behaald.

Vanaf januari 2017 gelden er andere normen. Wil je hier meer over weten, lees dan ook mijn artikel van 31 januari 2017:


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer