Estate planning

25 april 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
25 april 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
25 april 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

Wat vaak vergeten wordt bij een restschuld

 

Ondanks dat de woningverkoop weer aantrekt en ook de verkoopprijzen langzaam aan weer stijgen, zijn er nog steeds veel huizen die niet zoveel waard zijn als de hypotheekschuld die er op rust. Of populair gezegd: veel huizen staan nog steeds onder water.

 

Dit onder water staan van een gezamenlijke woning kan in een echtscheidingsprocedure tot lastige vragen leiden, want hoe hoog is de restschuld nu precies? Wie draait er voor op? Wat als de ander zijn of haar deel niet kan betalen, bij wie komt de hypotheekverstrekker dan uit? En, kan de woning nu het beste verkocht worden of door één van partijen overgenomen worden?

 

Een van partijen neemt de woning over

Het verkopen van de woning is niet in alle gevallen de beste oplossing. Partijen kunnen er ook voor kiezen de woning door één van hen over te laten nemen.

 

Indien partijen hiervoor kiezen is het van belang dat zij gezamenlijk tot een waardering van de woning komen. Tegen deze waarde neemt één van hen de woning vervolgens over.

 

Voor de waarde van hun woning kunnen partijen aansluiting zoeken bij de WOZ-waarde van de woning, maar beter is het om aan te sluiten bij een waardebepaling gedaan door een (gezamenlijk ingeschakelde) taxateur of makelaar.

 

Partijen verdelen de restschuld

In de situatie dat de woning van partijen door één van hen wordt overgenomen rijst vervolgens de vraag hoe omgegaan moet worden met de restschuld.

 

In dit verband kan er voor gekozen worden de restschuld, net als dat bij een overwaarde het geval is, bij helfte te verdelen. Of met andere woorden. De echtgenoot die de woning niet overneemt zal de helft van de restschuld moeten (blijven) voldoen.

 

Fiscaal gezien is dit de juiste keuze, want zo redeneert de fiscus ook. Bovendien mag deze partij de rente, welke hij of zij nog over de uitstaande restschuld, moet voldoen gedurende 15 jaar aftrekken in Box 1. Dit zonder dat de restschuld nog als eigen woning schuld wordt aangemerkt en derhalve ook zonder de verplichting hier op af te lossen.

 

Overigens geldt deze aftrekbepaling wel alleen indien de restschuld is ontstaan in de periode vanaf 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017, zodat deze regeling dus nog maar beperkt toepasbaar is.

 

Degene die de woning overneemt neemt ook de restschuld over

In veel gevallen wordt er echter voor gekozen degene die de woning over neemt ook de volledige restschuld over te laten nemen.

 

De reden hiervoor is vaak dat de andere partij financieel niet in staat is de helft van de restschuld te voldoen. Dit betekent dan dat de volledige restschuld op de schouders van de overnemende partij komt te liggen. Als het voor hem of haar mogelijk is om de woning over te nemen, kan dit financieel verstandig zijn om te doen. Hij of zij kan dan de aantrekkende woningmarkt afwachten in de hoop dat de waarde van de woning zich zodanig zal herstellen dat na verloop van tijd de hypotheek wel weer volledig uit de verkoopopbrengst van de woning kan worden voldaan en ook hij of zij niet langer met een restschuld achter blijft.

 

Wat partijen echter vaak over het hoofd zien, is de fiscale gevolgen van deze overname van de restschuld.

Voor degene die de volledige restschuld op zich neemt geldt fiscaal namelijk dat hij of zij slechts de rente over de helft van deze restschuld in Box 1 mag aftrekken. De andere helft van de restschuld valt voor deze partij in Box 3 en hierover wordt derhalve geen belastingvoordeel meer genoten.

Dit betekent dan weer dat de te betalen rente over de totale schuld netto hoger wordt voor degene die de woning overneemt.

 

Hier wordt niet altijd rekening mee gehouden op het moment dat besloten wordt naast de woning ook de gehele restschuld over te nemen. Het is wel belangrijk hier wel rekening mee te houden, want het bepaalt immers mede of het mogelijk is om de woning over te nemen en of het mogelijk is de daaraan verbonden kosten in de toekomst te kunnen blijven voldoen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer

Estate planning

25 april 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
25 april 2017
door: Mr. Chantal Lemmens
25 april 2017
door: Mr. Chantal Lemmens

Wat vaak vergeten wordt bij een restschuld

 

Ondanks dat de woningverkoop weer aantrekt en ook de verkoopprijzen langzaam aan weer stijgen, zijn er nog steeds veel huizen die niet zoveel waard zijn als de hypotheekschuld die er op rust. Of populair gezegd: veel huizen staan nog steeds onder water.

 

Dit onder water staan van een gezamenlijke woning kan in een echtscheidingsprocedure tot lastige vragen leiden, want hoe hoog is de restschuld nu precies? Wie draait er voor op? Wat als de ander zijn of haar deel niet kan betalen, bij wie komt de hypotheekverstrekker dan uit? En, kan de woning nu het beste verkocht worden of door één van partijen overgenomen worden?

 

Een van partijen neemt de woning over

Het verkopen van de woning is niet in alle gevallen de beste oplossing. Partijen kunnen er ook voor kiezen de woning door één van hen over te laten nemen.

 

Indien partijen hiervoor kiezen is het van belang dat zij gezamenlijk tot een waardering van de woning komen. Tegen deze waarde neemt één van hen de woning vervolgens over.

 

Voor de waarde van hun woning kunnen partijen aansluiting zoeken bij de WOZ-waarde van de woning, maar beter is het om aan te sluiten bij een waardebepaling gedaan door een (gezamenlijk ingeschakelde) taxateur of makelaar.

 

Partijen verdelen de restschuld

In de situatie dat de woning van partijen door één van hen wordt overgenomen rijst vervolgens de vraag hoe omgegaan moet worden met de restschuld.

 

In dit verband kan er voor gekozen worden de restschuld, net als dat bij een overwaarde het geval is, bij helfte te verdelen. Of met andere woorden. De echtgenoot die de woning niet overneemt zal de helft van de restschuld moeten (blijven) voldoen.

 

Fiscaal gezien is dit de juiste keuze, want zo redeneert de fiscus ook. Bovendien mag deze partij de rente, welke hij of zij nog over de uitstaande restschuld, moet voldoen gedurende 15 jaar aftrekken in Box 1. Dit zonder dat de restschuld nog als eigen woning schuld wordt aangemerkt en derhalve ook zonder de verplichting hier op af te lossen.

 

Overigens geldt deze aftrekbepaling wel alleen indien de restschuld is ontstaan in de periode vanaf 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017, zodat deze regeling dus nog maar beperkt toepasbaar is.

 

Degene die de woning overneemt neemt ook de restschuld over

In veel gevallen wordt er echter voor gekozen degene die de woning over neemt ook de volledige restschuld over te laten nemen.

 

De reden hiervoor is vaak dat de andere partij financieel niet in staat is de helft van de restschuld te voldoen. Dit betekent dan dat de volledige restschuld op de schouders van de overnemende partij komt te liggen. Als het voor hem of haar mogelijk is om de woning over te nemen, kan dit financieel verstandig zijn om te doen. Hij of zij kan dan de aantrekkende woningmarkt afwachten in de hoop dat de waarde van de woning zich zodanig zal herstellen dat na verloop van tijd de hypotheek wel weer volledig uit de verkoopopbrengst van de woning kan worden voldaan en ook hij of zij niet langer met een restschuld achter blijft.

 

Wat partijen echter vaak over het hoofd zien, is de fiscale gevolgen van deze overname van de restschuld.

Voor degene die de volledige restschuld op zich neemt geldt fiscaal namelijk dat hij of zij slechts de rente over de helft van deze restschuld in Box 1 mag aftrekken. De andere helft van de restschuld valt voor deze partij in Box 3 en hierover wordt derhalve geen belastingvoordeel meer genoten.

Dit betekent dan weer dat de te betalen rente over de totale schuld netto hoger wordt voor degene die de woning overneemt.

 

Hier wordt niet altijd rekening mee gehouden op het moment dat besloten wordt naast de woning ook de gehele restschuld over te nemen. Het is wel belangrijk hier wel rekening mee te houden, want het bepaalt immers mede of het mogelijk is om de woning over te nemen en of het mogelijk is de daaraan verbonden kosten in de toekomst te kunnen blijven voldoen.


Deel op sociale media:

Voor eventuele vragen kun je mij telefonisch bereiken op maandag en woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

 

Laat jouw e-mailadres achter als je meer informatie wilt over dit onderwerp.

 

Ongeldige invoer